جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 16 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شادگانی
کد ملک: 433
تاریخ: 1394/10/1

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عباسی
کد ملک: 654
تاریخ: 1394/11/11

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای خانی
کد ملک: 9186
تاریخ: 1397/7/17

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،2300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 120,000 تومان
نام مالك: آقای شکیبایی
کد ملک: 8243
تاریخ: 1397/3/5

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،335 متری

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای الماسی
کد ملک: 7860
تاریخ: 1397/1/20

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای موذنی
کد ملک: 7536
تاریخ: 1396/11/4

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،230 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلطانی
کد ملک: 6943
تاریخ: 1396/9/4

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،100 متری

قیمت کل : 10,000,000 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای هادی
کد ملک: 6898
تاریخ: 1396/8/27

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای توکلی
کد ملک: 5871
تاریخ: 1396/5/10

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،420 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای زین العابدین آیتی
کد ملک: 5007
تاریخ: 1395/12/21

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار : صادقیه - فلکه دوم

کارخانه ، سوله ،380 متری

قیمت کل : 550,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امیرعلی
کد ملک: 4424
تاریخ: 1395/10/18

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،1600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسدی
کد ملک: 3706
تاریخ: 1395/8/4

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،3250 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میر خوشحال
کد ملک: 2669
تاریخ: 1395/5/6

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،1800 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گلچین
کد ملک: 1989
تاریخ: 1395/3/4

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زند
کد ملک: 1543
تاریخ: 1395/2/4

فروش کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ذبیحی
کد ملک: 905
تاریخ: 1394/12/9
 1