جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 6 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش خانه - کلنگی تهران : شهریار

خانه - کلنگی،305 متری

قیمت کل : 430,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بادوام
کد ملک: 7758
تاریخ: 1396/12/14

فروش خانه - کلنگی تهران : شهریار

خانه - کلنگی،68 متری

قیمت کل : 190,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پور محمد نژاد
کد ملک: 7750
تاریخ: 1396/12/12

فروش خانه - کلنگی تهران : شهریار

خانه - کلنگی،125 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 6104
تاریخ: 1396/5/31

فروش خانه - کلنگی تهران : شهریار

خانه - کلنگی،180 متری

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای وازیانی
کد ملک: 4455
تاریخ: 1395/10/26

فروش خانه - کلنگی تهران : شهریار

خانه - کلنگی،77 متری ، کلنگی

قیمت کل : 70,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یکجفتی
کد ملک: 1144
تاریخ: 1394/12/24

فروش خانه - کلنگی تهران : شهریار

خانه - کلنگی،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 845
تاریخ: 1394/12/5
 1