جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 18 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،280 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ناصر جواد
کد ملک: 8879
تاریخ: 1397/6/4

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،60 متری

قیمت کل : 480,000,000 تومان
قیمت متری : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای شمس
کد ملک: 8816
تاریخ: 1397/5/25

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،60 متری

قیمت کل : 480,000,000 تومان
قیمت متری : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای حمید رحمتی
کد ملک: 8719
تاریخ: 1397/5/13

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طهوری
کد ملک: 8216
تاریخ: 1397/2/31

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،210 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای نیاکان
کد ملک: 7541
تاریخ: 1396/11/4

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،26 متری

قیمت کل : 370,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسکندری
کد ملک: 7100
تاریخ: 1396/9/20

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،1035 متری

قیمت کل : 6,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یوسفی
کد ملک: 6695
تاریخ: 1396/8/6

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،330 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خیری
کد ملک: 4647
تاریخ: 1395/11/12

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،29 متری ، نوساز

قیمت کل : 136,000,000 تومان
قیمت متری : 4,700,000 تومان
نام مالك: آقای قاسمی
کد ملک: 4300
تاریخ: 1395/10/2

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،128 متری

قیمت کل : 1,700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مقصود لو
کد ملک: 4119
تاریخ: 1395/9/11

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،15 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای موسوی
کد ملک: 3872
تاریخ: 1395/8/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،150 متری

قیمت کل : 180,000,000 تومان
قیمت متری : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای رحیمی
کد ملک: 3074
تاریخ: 1395/6/6

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،14 متری

قیمت کل : 150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خلیلی
کد ملک: 2654
تاریخ: 1395/5/5

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،30 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای درخشانی
کد ملک: 1659
تاریخ: 1395/2/11

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،15 متری

قیمت کل : 35,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علی دادی
کد ملک: 1566
تاریخ: 1395/2/5

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،292 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مبارکی
کد ملک: 1534
تاریخ: 1395/2/1

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،120 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خان بابائی
کد ملک: 1349
تاریخ: 1395/1/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهریار

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ایرانی
کد ملک: 563
تاریخ: 1394/10/28
 1