جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 13 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،120 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نادرلو
کد ملک: 637
تاریخ: 1394/11/1

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،110 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شاغلانی
کد ملک: 8292
تاریخ: 1397/3/10

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،80 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 150,000 تومان
نام مالك: آقای لاهوتی
کد ملک: 7878
تاریخ: 1397/1/22

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، کلنگی، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: آقای عبدی
کد ملک: 7861
تاریخ: 1397/1/20

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،80 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 150,000 تومان
نام مالك: آقای لاهوتی
کد ملک: 7065
تاریخ: 1396/9/18

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،106 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: فتحی
کد ملک: 6322
تاریخ: 1396/6/22

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،110 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حاجی بیگی
کد ملک: 4299
تاریخ: 1395/10/2

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،220 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم پرستار
کد ملک: 2300
تاریخ: 1395/3/30

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:1 و 2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جبلی
کد ملک: 1968
تاریخ: 1395/3/1

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شهرام بهارلو
کد ملک: 1917
تاریخ: 1395/2/28

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفتری
کد ملک: 1639
تاریخ: 1395/2/9

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،80 متری

قیمت کل : 90,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اکرمی
کد ملک: 692
تاریخ: 1394/11/25

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : شهریار

ویلا- خانه ویلایی،240 متری

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زرندی
کد ملک: 496
تاریخ: 1394/10/14
 1