جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 4 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش دامداری ، مرغداری تهران : شهریار

دامداری ، مرغداری،3615 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حمیدرضا هنرمند
کد ملک: 9106
تاریخ: 1397/7/7

فروش دامداری ، مرغداری تهران : شهریار

دامداری ، مرغداری،5700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صالح نیا
کد ملک: 3256
تاریخ: 1395/6/18

فروش دامداری ، مرغداری تهران : شهریار

دامداری ، مرغداری،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 1180
تاریخ: 1394/12/26

فروش دامداری ، مرغداری تهران : شهریار

دامداری ، مرغداری،300 متری

قیمت کل : 110,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فولادی
کد ملک: 752
تاریخ: 1394/12/1
 1