جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 32 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،60 متری ، طبقه:3 و 4، اتاق:1 و 2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,200,000 تومان
نام مالك: آقای خمارلو
کد ملک: 8541
تاریخ: 1397/4/21

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،58 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 72,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم حسن بیگی
کد ملک: 8468
تاریخ: 1397/4/7

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،160 متری ، طبقه:کل طبقات، اتاق:4

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قدهی
کد ملک: 8218
تاریخ: 1397/3/1

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،204 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اشرفی
کد ملک: 8165
تاریخ: 1397/2/25

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،70 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 85,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مولایی
کد ملک: 7514
تاریخ: 1396/11/2

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،80 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم فتحی
کد ملک: 7055
تاریخ: 1396/9/16

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،55 متری ، طبقه:1 و 2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم صالح آبادی
کد ملک: 6893
تاریخ: 1396/8/24

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،38 متری ، طبقه:همکف، اتاق:1

قیمت کل : 50,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گودرزی
کد ملک: 6371
تاریخ: 1396/6/28

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،88 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای روستایی
کد ملک: 5373
تاریخ: 1396/3/8

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،130 متری ، طبقه:1و 2، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای افشار
کد ملک: 5245
تاریخ: 1396/2/27

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،83 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 124,500,000 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای گرجی
کد ملک: 4235
تاریخ: 1395/9/22

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،86 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم احمدی
کد ملک: 4175
تاریخ: 1395/9/16

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،55 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم شکوه
کد ملک: 4125
تاریخ: 1395/9/13

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،93 متری ، طبقه:کل طبقات، نوساز، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,250,000 تومان
نام مالك: آقای یعقوبی
کد ملک: 3699
تاریخ: 1395/8/3

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،70 متری ، طبقه:2 و 3 ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 84,000,000 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای کریمیان
کد ملک: 3431
تاریخ: 1395/7/3

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،98 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 117,600,000 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای مرسلی
کد ملک: 3239
تاریخ: 1395/6/17

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،91 متری ، طبقه:کل طبقات، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بناروی
کد ملک: 3168
تاریخ: 1395/6/13

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،70 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 50,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 3167
تاریخ: 1395/6/13

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،74 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 96,200,000 تومان
قیمت متری : 1,300,000 تومان
نام مالك: آقای خاکی
کد ملک: 3073
تاریخ: 1395/6/6

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،100 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امینی
کد ملک: 2851
تاریخ: 1395/5/20

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،55 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای انتظاری
کد ملک: 2833
تاریخ: 1395/5/20

فروش آپارتمان تهران : شهریار

آپارتمان،90 متری ، طبقه:3 شمالی ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طلوعی
کد ملک: 2742
تاریخ: 1395/5/13
 1 2