جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 8 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،1000 متری

قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 9011
تاریخ: 1397/6/22

فروش کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،330 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نظری
کد ملک: 8694
تاریخ: 1397/5/9

فروش کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای صنعکتار
کد ملک: 6809
تاریخ: 1396/8/16

فروش کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,100,000 تومان
نام مالك: آقای عرب کرمانی
کد ملک: 5887
تاریخ: 1396/5/15

فروش کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،3500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شکرانه
کد ملک: 5177
تاریخ: 1396/2/17

فروش کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،110000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اقبالی
کد ملک: 4367
تاریخ: 1395/10/12

فروش کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،160 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دهقان زاده
کد ملک: 1931
تاریخ: 1395/2/29

فروش کارخانه ، سوله ، انبار تهران : شهرری

کارخانه ، سوله ، انبار ،90 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 544
تاریخ: 1394/10/23
 1