جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 4 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش خانه - کلنگی تهران : شهرری

خانه - کلنگی،128 متری

قیمت کل : 1,150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم خجسته
کد ملک: 8728
تاریخ: 1397/5/14

فروش خانه - کلنگی تهران : شهرری

خانه - کلنگی،500 متری

قیمت کل : 4,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خلیل زاده
کد ملک: 6807
تاریخ: 1396/8/16

فروش خانه - کلنگی تهران : شهرری

خانه - کلنگی،210 متری

قیمت کل : 930,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خشایار زمانی
کد ملک: 5954
تاریخ: 1396/5/21

فروش خانه - کلنگی تهران : شهرری

خانه - کلنگی،93 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شهبازی
کد ملک: 5222
تاریخ: 1396/2/24
 1