جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 5 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهرری

مغازه و املاک تجاری،34 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 11,000,000 تومان
نام مالك: آقای رحیمی
کد ملک: 8268
تاریخ: 1397/3/7

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهرری

مغازه و املاک تجاری،40 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دارا
کد ملک: 6110
تاریخ: 1396/6/1

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهرری

مغازه و املاک تجاری،6 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اربابی
کد ملک: 4867
تاریخ: 1395/12/2

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهرری

مغازه و املاک تجاری،100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بابایی
کد ملک: 925
تاریخ: 1394/12/10

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : شهرری

مغازه و املاک تجاری،150 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اصغری
کد ملک: 582
تاریخ: 1394/10/29
 1