جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 7 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهرری

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمد نژاد
کد ملک: 9703
تاریخ: 1397/11/2

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهرری

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 70,000 تومان
نام مالك: آقای عباسی
کد ملک: 9357
تاریخ: 1397/8/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهرری

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: آقای کبیری
کد ملک: 9016
تاریخ: 1397/6/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهرری

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رفایی فرد
کد ملک: 6775
تاریخ: 1396/8/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهرری

زمین ، باغ و باغچه،2500 متری

قیمت کل : 5,000,000,000 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای جمشید ثابتی
کد ملک: 6044
تاریخ: 1396/5/28

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهرری

زمین ، باغ و باغچه،6000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آقایی
کد ملک: 2418
تاریخ: 1395/4/12

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهرری

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امامی
کد ملک: 1603
تاریخ: 1395/2/7
 1