جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 25 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : شهرری : فاطمی

آپارتمان،72 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 190,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسین پور
کد ملک: 8263
تاریخ: 1397/3/7

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،72 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 7524
تاریخ: 1396/11/2

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،63 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 90,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرهانی
کد ملک: 6923
تاریخ: 1396/8/30

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،105 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای قاسمی
کد ملک: 6510
تاریخ: 1396/7/17

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،55 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 110,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یزدان
کد ملک: 5323
تاریخ: 1396/3/3

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،92 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مصلایی
کد ملک: 5133
تاریخ: 1396/2/6

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،90 متری ، طبقه:5، اتاق:2

قیمت کل : 265,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عباس رضایی
کد ملک: 4642
تاریخ: 1395/11/12

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،56 متری ، طبقه:2 سندی، اتاق:1

قیمت کل : 88,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلامی زاده
کد ملک: 3705
تاریخ: 1395/8/3

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،100 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شیخ قمی
کد ملک: 3659
تاریخ: 1395/7/26

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،79 متری ، طبقه:همکف و اول ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,700,000 تومان
نام مالك: خانم رحیمی
کد ملک: 3387
تاریخ: 1395/6/29

فروش آپارتمان تهران : شهرری : شهرآرا

آپارتمان،76 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 175,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زارعی
کد ملک: 3366
تاریخ: 1395/6/28

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،73 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 153,300,000 تومان
قیمت متری : 2,100,000 تومان
نام مالك: آقای اردستانی
کد ملک: 3357
تاریخ: 1395/6/28

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،82 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 213,200,000 تومان
قیمت متری : 2,600,000 تومان
نام مالك: آقای ارسلان
کد ملک: 3230
تاریخ: 1395/6/16

فروش آپارتمان تهران : شهرری : شهرآرا

آپارتمان،75 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ترابی
کد ملک: 3116
تاریخ: 1395/6/8

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،105 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 340,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای داوودی
کد ملک: 2943
تاریخ: 1395/5/27

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،55 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 66,000,000 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای عابدینی
کد ملک: 2775
تاریخ: 1395/5/16

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،70 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 77,000,000 تومان
قیمت متری : 1,100,000 تومان
نام مالك: آقای موسوی
کد ملک: 2627
تاریخ: 1395/5/3

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،87 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جباری پور
کد ملک: 2375
تاریخ: 1395/4/6

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،87 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بختیاری
کد ملک: 1282
تاریخ: 1395/1/19

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،60 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیخانی
کد ملک: 1255
تاریخ: 1395/1/17

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،130 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرابی
کد ملک: 972
تاریخ: 1394/12/12

فروش آپارتمان تهران : شهرری

آپارتمان،61 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کرمی
کد ملک: 884
تاریخ: 1394/12/8
 1 2