جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 18 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،117 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مژده ای
کد ملک: 9190
تاریخ: 1397/7/18

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،85 متری ، طبقه:4، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 3,700,000 تومان
نام مالك: خانم طاهری
کد ملک: 9080
تاریخ: 1397/7/3

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،268 متری ، طبقه:5، اتاق:؟

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 4,500,000 تومان
نام مالك: خانم طاهری
کد ملک: 9079
تاریخ: 1397/7/3

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،151 متری ، طبقه:3، اتاق:3

قیمت کل : 469,000,000 تومان
قیمت متری : 4,300,000 تومان
نام مالك: آقای برهانی
کد ملک: 8599
تاریخ: 1397/4/30

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،130 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم زرگر
کد ملک: 7963
تاریخ: 1397/2/2

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،85 متری ، طبقه:3 و 7 و 8 ، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای دهنداد
کد ملک: 7716
تاریخ: 1396/12/7

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،92 متری ، طبقه:؟، نوساز، اتاق:2 و 4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,600,000 تومان
نام مالك: خانم ایزدی
کد ملک: 7409
تاریخ: 1396/10/20

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،92 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم ایزدی
کد ملک: 7408
تاریخ: 1396/10/20

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،85 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 130,000,000 تومان
قیمت متری : 1,350,000 تومان
نام مالك: آقای توسلی
کد ملک: 5284
تاریخ: 1396/2/31

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،1000 متری ، طبقه:6، اتاق:10

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عسگری
کد ملک: 4684
تاریخ: 1395/11/14

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،133 متری ، طبقه:اول، اتاق:3

قیمت کل : 390,000,000 تومان
قیمت متری : 2,930,000 تومان
نام مالك: خانم مجلسی
کد ملک: 4395
تاریخ: 1395/10/15

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،75 متری ، طبقه:1 تا 6 ، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,350,000 تومان
نام مالك: آقای یوسفی
کد ملک: 3242
تاریخ: 1395/6/17

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،140 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 210,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم نوری
کد ملک: 2994
تاریخ: 1395/6/1

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،55 متری ، طبقه:1 ، 2 و 3 ، اتاق:1 و 2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای بابایی
کد ملک: 2744
تاریخ: 1395/5/13

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،76 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رفیع پور
کد ملک: 1883
تاریخ: 1395/2/27

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،90 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: فریبرز
کد ملک: 1788
تاریخ: 1395/2/20

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،112 متری ، طبقه:همه طبقات ، نوساز، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,100,000 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 1575
تاریخ: 1395/2/6

فروش آپارتمان تهران : رودهن

آپارتمان،110 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلیمانی
کد ملک: 520
تاریخ: 1394/10/21
 1