جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 9 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : پردیس

مغازه و املاک تجاری،35 متری

قیمت کل : 1,300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غدیری
کد ملک: 8914
تاریخ: 1397/6/10

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : پردیس

مغازه و املاک تجاری،13 متری

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شمس
کد ملک: 8258
تاریخ: 1397/3/7

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : پردیس

مغازه و املاک تجاری،23 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جهانی
کد ملک: 3957
تاریخ: 1395/8/26

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : پردیس

مغازه و املاک تجاری،16 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غاری
کد ملک: 2632
تاریخ: 1395/5/4

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : پردیس

مغازه و املاک تجاری،18 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم چشمه ای
کد ملک: 1977
تاریخ: 1395/3/3

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : پردیس

مغازه و املاک تجاری،21 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم فرامرزی
کد ملک: 1781
تاریخ: 1395/2/20

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : پردیس

مغازه و املاک تجاری،23 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امینی
کد ملک: 1763
تاریخ: 1395/2/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : پردیس

مغازه و املاک تجاری،24 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خوش نثار
کد ملک: 1738
تاریخ: 1395/2/15

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : پردیس

مغازه و املاک تجاری،15 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مزد آباد
کد ملک: 1316
تاریخ: 1395/1/22
 1