جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 15 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،91 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مرادی
کد ملک: 9483
تاریخ: 1397/9/13

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 9471
تاریخ: 1397/9/10

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،25 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 32,500,000 تومان
نام مالك: آقای مژده ای
کد ملک: 8425
تاریخ: 1397/4/4

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،26 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 14,000,000 تومان
نام مالك: آقای فلاح
کد ملک: 7655
تاریخ: 1396/11/26

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،41 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ساسانی
کد ملک: 7070
تاریخ: 1396/9/18

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،7 متری ، نوساز

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضوانی
کد ملک: 6392
تاریخ: 1396/6/30

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،46 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سطوتی
کد ملک: 5893
تاریخ: 1396/5/15

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،51 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احسان فر
کد ملک: 5384
تاریخ: 1396/3/9

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،30 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهمن پور
کد ملک: 3414
تاریخ: 1395/7/1

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،36 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حیدری
کد ملک: 1670
تاریخ: 1395/2/12

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،80 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ابوالفتحی
کد ملک: 1328
تاریخ: 1395/1/23

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،21 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اصغری
کد ملک: 1015
تاریخ: 1394/12/15

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،30 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اصغری
کد ملک: 1012
تاریخ: 1394/12/15

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،8 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم حسن زاده
کد ملک: 914
تاریخ: 1394/12/9

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اندیشه

مغازه و املاک تجاری،18 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 48,000,000 تومان
نام مالك: خانم یزدان یار
کد ملک: 699
تاریخ: 1394/11/27
 1