جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 7 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اندیشه

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 850,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جمشیدیها
کد ملک: 7883
تاریخ: 1397/1/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اندیشه

زمین ، باغ و باغچه،150 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 250,000 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3153
تاریخ: 1395/6/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اندیشه

زمین ، باغ و باغچه،287 متری

قیمت کل : 90,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عرب
کد ملک: 2784
تاریخ: 1395/5/17

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اندیشه

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ولی زاده
کد ملک: 1985
تاریخ: 1395/3/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اندیشه

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اصغری
کد ملک: 1030
تاریخ: 1394/12/15

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اندیشه

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زندی
کد ملک: 861
تاریخ: 1394/12/6

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اندیشه

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طاهری
کد ملک: 714
تاریخ: 1394/11/29
 1