جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 44 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،50 متری ، طبقه:2، نوساز، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,900,000 تومان
نام مالك: آقای پنجه پور
کد ملک: 7729
تاریخ: 1396/12/9

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،60 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: خانم امین زاده
کد ملک: 7659
تاریخ: 1396/11/28

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،46 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای صادقی
کد ملک: 7499
تاریخ: 1396/11/1

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،83 متری ، طبقه:3، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 215,800,000 تومان
قیمت متری : 2,600,000 تومان
نام مالك: آقای خسروی
کد ملک: 5332
تاریخ: 1396/3/4

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،60 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:1و2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای دشتکی
کد ملک: 5276
تاریخ: 1396/2/30

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،96 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 15,000,000 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: آقای درخشنده
کد ملک: 4955
تاریخ: 1395/12/14

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،80 متری ، طبقه:8، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آقایی
کد ملک: 4747
تاریخ: 1395/11/20

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،57 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 114,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسنی
کد ملک: 4576
تاریخ: 1395/11/6

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،77 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 105,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سهرابی
کد ملک: 4394
تاریخ: 1395/10/15

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،70 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 95,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای افشار
کد ملک: 4251
تاریخ: 1395/9/23

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،43 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 85,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمد نژاد
کد ملک: 4218
تاریخ: 1395/9/20

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،85 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمد نیا
کد ملک: 4198
تاریخ: 1395/9/17

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،55 متری ، طبقه:2، نوساز، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,100,000 تومان
نام مالك: آقای غزالی
کد ملک: 4107
تاریخ: 1395/9/9

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،58 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای تورانی
کد ملک: 4008
تاریخ: 1395/9/1

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،53 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3280
تاریخ: 1395/6/20

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،60 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 93,000,000 تومان
قیمت متری : 1,550,000 تومان
نام مالك: خانم رحیمی
کد ملک: 3146
تاریخ: 1395/6/10

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،82 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2996
تاریخ: 1395/6/1

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،85 متری ، طبقه:3، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 212,500,000 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: خانم زرگران
کد ملک: 2972
تاریخ: 1395/5/30

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،52 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفرپور
کد ملک: 2953
تاریخ: 1395/5/28

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،40 متری ، طبقه:1 ، 2 و 3 ، نوساز، اتاق:1 و 2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مومنی
کد ملک: 2929
تاریخ: 1395/5/26

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،63 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 88,200,000 تومان
قیمت متری : 1,400,000 تومان
نام مالك: آقای اینانلو
کد ملک: 2922
تاریخ: 1395/5/26

فروش آپارتمان تهران : اندیشه

آپارتمان،65 متری ، طبقه:بالای همکف، اتاق:2

قیمت کل : 110,500,000 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای بیات
کد ملک: 2890
تاریخ: 1395/5/24
 1 2