جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 16 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، نوساز، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دلفانی
کد ملک: 9478
تاریخ: 1397/9/12

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:?

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: املاک پرنیان
کد ملک: 8535
تاریخ: 1397/4/20

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،330 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فقیه
کد ملک: 8427
تاریخ: 1397/4/4

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 8418
تاریخ: 1397/4/2

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،130 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خالقی
کد ملک: 4494
تاریخ: 1395/10/30

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،220 متری ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دریانی
کد ملک: 4109
تاریخ: 1395/9/9

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،330 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبداللهی
کد ملک: 3309
تاریخ: 1395/6/23

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،240 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 885,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آشوری
کد ملک: 2246
تاریخ: 1395/3/23

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عباسیان
کد ملک: 2148
تاریخ: 1395/3/16

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم محمدی
کد ملک: 1540
تاریخ: 1395/2/4

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،350 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم محمدی
کد ملک: 1539
تاریخ: 1395/2/4

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،330 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 1477
تاریخ: 1395/1/30

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،255 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلیمان پور
کد ملک: 1156
تاریخ: 1394/12/24

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،90 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم پور بهنام
کد ملک: 1095
تاریخ: 1394/12/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فروتنی
کد ملک: 1091
تاریخ: 1394/12/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : کلاردشت

ویلا- خانه ویلایی،40 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمد شکور
کد ملک: 963
تاریخ: 1394/12/12
 1