جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 8 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نمک آبرود

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 1,400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کربلایی پور
کد ملک: 9189
تاریخ: 1397/7/17

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نمک آبرود

ویلا- خانه ویلایی،480 متری ، اتاق:5

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم سیاهپوش
کد ملک: 7229
تاریخ: 1396/9/30

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نمک آبرود

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:0

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: مهندس گلعلی زاده
کد ملک: 7166
تاریخ: 1396/9/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نمک آبرود

ویلا- خانه ویلایی،550 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 2,700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نادری
کد ملک: 5774
تاریخ: 1396/4/28

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نمک آبرود

ویلا- خانه ویلایی،180 متری ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 460,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فصیحیان
کد ملک: 5471
تاریخ: 1396/3/27

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نمک آبرود

ویلا- خانه ویلایی،260 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ارکی
کد ملک: 2815
تاریخ: 1395/5/19

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نمک آبرود

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شمس
کد ملک: 1105
تاریخ: 1394/12/20

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : نمک آبرود

ویلا- خانه ویلایی،400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 448
تاریخ: 1394/10/5
 1