جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 6 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان مازندران : نمک آبرود

آپارتمان،175 متری ، طبقه:کل طبقات، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شادآباد
کد ملک: 5217
تاریخ: 1396/2/23

فروش آپارتمان مازندران : نمک آبرود

آپارتمان،154 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم امین
کد ملک: 4902
تاریخ: 1395/12/5

فروش آپارتمان مازندران : نمک آبرود

آپارتمان،95 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,400,000 تومان
نام مالك: آقای حیدری
کد ملک: 4866
تاریخ: 1395/12/1

فروش آپارتمان مازندران : نمک آبرود

آپارتمان،110 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 1835
تاریخ: 1395/2/23

فروش آپارتمان مازندران : نمک آبرود

آپارتمان،75 متری ، طبقه:آخر، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفری
کد ملک: 1572
تاریخ: 1395/2/6

فروش آپارتمان مازندران : نمک آبرود

آپارتمان،100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم پور حسینی
کد ملک: 1297
تاریخ: 1395/1/21
 1