جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 14 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان گیلان : رشت : گلسار

آپارتمان،73 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم سعیدی
کد ملک: 3961
تاریخ: 1395/8/26

فروش آپارتمان گیلان : رشت

آپارتمان،70 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جلالیان
کد ملک: 3428
تاریخ: 1395/7/3

فروش آپارتمان گیلان : رشت : گلسار

آپارتمان،125 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 562,500,000 تومان
قیمت متری : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای رسولی
کد ملک: 3376
تاریخ: 1395/6/29

فروش آپارتمان گیلان : رشت

آپارتمان،147 متری ، طبقه:1، اتاق:3

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: خانم کاظمی
کد ملک: 3264
تاریخ: 1395/6/20

فروش آپارتمان گیلان : رشت

آپارتمان،48 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 60,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم میرزایی
کد ملک: 3021
تاریخ: 1395/6/2

فروش آپارتمان گیلان : رشت

آپارتمان،124 متری ، طبقه:1، اتاق:3

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ارشدی
کد ملک: 2767
تاریخ: 1395/5/16

فروش آپارتمان گیلان : رشت : گلسار

آپارتمان،178 متری ، طبقه:4، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای لاکانی
کد ملک: 2482
تاریخ: 1395/4/23

فروش آپارتمان گیلان : رشت

آپارتمان،84 متری ، طبقه:همکف و اول، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شعبانی
کد ملک: 2415
تاریخ: 1395/4/12

فروش آپارتمان گیلان : رشت

آپارتمان،81 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شریعت
کد ملک: 1920
تاریخ: 1395/2/29

فروش آپارتمان گیلان : رشت

آپارتمان،170 متری ، طبقه:13 - 14 - 17، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 1673
تاریخ: 1395/2/12

فروش آپارتمان گیلان : رشت : گلسار

آپارتمان،131 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یوسفی
کد ملک: 1359
تاریخ: 1395/1/24

فروش آپارتمان گیلان : رشت : گلسار

آپارتمان،112 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علاء الدینی
کد ملک: 1145
تاریخ: 1394/12/24

فروش آپارتمان گیلان : رشت

آپارتمان،85 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 988
تاریخ: 1394/12/13

فروش آپارتمان گیلان : رشت

آپارتمان،72 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسدپور
کد ملک: 931
تاریخ: 1394/12/10
 1