جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 15 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،180 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 530,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جلالیان
کد ملک: 8931
تاریخ: 1397/6/12

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،270 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: خانم رضایی
کد ملک: 8796
تاریخ: 1397/5/23

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طالبی
کد ملک: 8254
تاریخ: 1397/3/6

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،400 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مسعودی
کد ملک: 7774
تاریخ: 1396/12/15

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ایمانی
کد ملک: 7507
تاریخ: 1396/11/2

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 295,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3690
تاریخ: 1395/8/2

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 470,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای داوودی
کد ملک: 2797
تاریخ: 1395/5/18

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای داوودی
کد ملک: 2796
تاریخ: 1395/5/18

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2310
تاریخ: 1395/3/31

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 220,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 1743
تاریخ: 1395/2/15

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 1533
تاریخ: 1395/2/1

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،200 متری

قیمت کل : 390,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 1488
تاریخ: 1395/1/31

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ثلی
کد ملک: 1110
تاریخ: 1394/12/20

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،120 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ابراهیمی
کد ملک: 1017
تاریخ: 1394/12/15

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : عباس آباد

ویلا- خانه ویلایی،260 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 481
تاریخ: 1394/10/9
 1