جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 6 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،879 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 7135
تاریخ: 1396/9/22

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،5500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای افضل خانی
کد ملک: 6833
تاریخ: 1396/8/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،360 متری

قیمت کل : 252,000,000 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: آقای فراهانی
کد ملک: 4588
تاریخ: 1395/11/9

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،510 متری

قیمت کل : 204,000,000 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: خانم بهروزی
کد ملک: 3801
تاریخ: 1395/8/15

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،1600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدالملکی
کد ملک: 2721
تاریخ: 1395/5/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شجاعی مهر
کد ملک: 1166
تاریخ: 1394/12/25
 1