جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 37 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،28 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عظیمی
کد ملک: 7661
تاریخ: 1396/11/28

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عسگری
کد ملک: 7519
تاریخ: 1396/11/2

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ذبیحی
کد ملک: 7394
تاریخ: 1396/10/19

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،64 متری

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 7363
تاریخ: 1396/10/14

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،24 متری

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم معینی
کد ملک: 6731
تاریخ: 1396/8/9

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،120 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سرکرده
کد ملک: 6286
تاریخ: 1396/6/20

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،30 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خداپرست
کد ملک: 6243
تاریخ: 1396/6/15

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آرز
کد ملک: 5726
تاریخ: 1396/4/24

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،640 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ناصری
کد ملک: 5362
تاریخ: 1396/3/7

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،2000 متری

قیمت کل : 7,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رنجبران
کد ملک: 4447
تاریخ: 1395/10/25

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،625 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خشنود
کد ملک: 4431
تاریخ: 1395/10/19

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،2500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مصطفی زاده
کد ملک: 4386
تاریخ: 1395/10/14

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،17 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کشانی
کد ملک: 4139
تاریخ: 1395/9/14

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،480 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 3859
تاریخ: 1395/8/19

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،900 متری

قیمت کل : 3,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلیمی
کد ملک: 3775
تاریخ: 1395/8/12

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،1500 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جهادی
کد ملک: 3729
تاریخ: 1395/8/6

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جهادی
کد ملک: 3728
تاریخ: 1395/8/6

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،30 متری

قیمت کل : 18,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2937
تاریخ: 1395/5/27

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،0 متری

قیمت کل : 275,000,000 تومان
قیمت متری : 25,000 تومان
نام مالك: خانم زعیمی
کد ملک: 2781
تاریخ: 1395/5/16

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،1800 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بیضایی
کد ملک: 2619
تاریخ: 1395/5/3

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،24 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مرشدی
کد ملک: 2550
تاریخ: 1395/4/28

فروش مغازه و املاک تجاری البرز : کرج

مغازه و املاک تجاری،80 متری

قیمت کل : 233,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلطانی
کد ملک: 2384
تاریخ: 1395/4/8
 1 2