جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 47 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،245 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 9739
تاریخ: 1397/11/16

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،262 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 9,500,000 تومان
نام مالك: آقای صیفی
کد ملک: 9692
تاریخ: 1397/11/1

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,240,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صادقی
کد ملک: 9069
تاریخ: 1397/7/2

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسین پور
کد ملک: 8556
تاریخ: 1397/4/24

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: خانم اسماعیلی
کد ملک: 8483
تاریخ: 1397/4/10

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 80,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رحیمی
کد ملک: 8180
تاریخ: 1397/2/27

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،500 متری ، اتاق:7

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سیف
کد ملک: 8049
تاریخ: 1397/2/11

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،92 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شاندیز
کد ملک: 8023
تاریخ: 1397/2/9

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،235 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمد فلاح
کد ملک: 7738
تاریخ: 1396/12/10

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،138 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم بهروشن
کد ملک: 7573
تاریخ: 1396/11/10

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 190,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پیشگاهی
کد ملک: 7551
تاریخ: 1396/11/7

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 80,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کاووسی
کد ملک: 7513
تاریخ: 1396/11/2

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: خانم کرمی
کد ملک: 7483
تاریخ: 1396/10/28

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای حقیقتی
کد ملک: 6778
تاریخ: 1396/8/13

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای شعبانی
کد ملک: 6749
تاریخ: 1396/8/10

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 2,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شفیعیان
کد ملک: 6735
تاریخ: 1396/8/9

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،245 متری ، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای رستمی
کد ملک: 6284
تاریخ: 1396/6/20

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اشرفی
کد ملک: 6116
تاریخ: 1396/6/1

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،330 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محرابی
کد ملک: 6011
تاریخ: 1396/5/24

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،164 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 370,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نصیری
کد ملک: 5683
تاریخ: 1396/4/19

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نوروزی
کد ملک: 5376
تاریخ: 1396/3/8

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هادی
کد ملک: 5357
تاریخ: 1396/3/7
 1 2 3