جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 39 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،138 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم بهروشن
کد ملک: 7573
تاریخ: 1396/11/10

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 190,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پیشگاهی
کد ملک: 7551
تاریخ: 1396/11/7

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 80,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کاووسی
کد ملک: 7513
تاریخ: 1396/11/2

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: خانم کرمی
کد ملک: 7483
تاریخ: 1396/10/28

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای حقیقتی
کد ملک: 6778
تاریخ: 1396/8/13

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای شعبانی
کد ملک: 6749
تاریخ: 1396/8/10

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 2,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شفیعیان
کد ملک: 6735
تاریخ: 1396/8/9

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،245 متری ، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای رستمی
کد ملک: 6284
تاریخ: 1396/6/20

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اشرفی
کد ملک: 6116
تاریخ: 1396/6/1

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،330 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محرابی
کد ملک: 6011
تاریخ: 1396/5/24

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،164 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 370,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نصیری
کد ملک: 5683
تاریخ: 1396/4/19

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نوروزی
کد ملک: 5376
تاریخ: 1396/3/8

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،100 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هادی
کد ملک: 5357
تاریخ: 1396/3/7

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،800 متری ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 1,800,000,000 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 4943
تاریخ: 1395/12/11

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،110 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: آقای فدایی
کد ملک: 4863
تاریخ: 1395/12/1

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،1000 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اقبال زاده
کد ملک: 4829
تاریخ: 1395/11/28

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،50 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نفیسی
کد ملک: 4581
تاریخ: 1395/11/7

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رحیمی
کد ملک: 4496
تاریخ: 1395/10/30

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آزاد روستا
کد ملک: 4326
تاریخ: 1395/10/7

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج : یافت آباد

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم موسوی
کد ملک: 4286
تاریخ: 1395/10/1

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، نوساز، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صالح ( مشاور املاک جواهر )
کد ملک: 4113
تاریخ: 1395/9/9

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : کرج

ویلا- خانه ویلایی،50 متری ، نوساز، اتاق:؟

قیمت کل : 85,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم زرگر
کد ملک: 3943
تاریخ: 1395/8/25
 1 2