جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 7 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش املاک اداری البرز : کرج

املاک اداری،83 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اکبرزاده
کد ملک: 9923
تاریخ: 1398/2/23

فروش املاک اداری البرز : کرج

املاک اداری،75 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 8650
تاریخ: 1397/5/4

فروش املاک اداری البرز : کرج

املاک اداری،61 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای فتحی
کد ملک: 8159
تاریخ: 1397/2/25

فروش املاک اداری البرز : کرج

املاک اداری،100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عظیمی
کد ملک: 7660
تاریخ: 1396/11/28

فروش املاک اداری البرز : کرج

املاک اداری،66 متری

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مقدم
کد ملک: 3809
تاریخ: 1395/8/16

فروش املاک اداری البرز : کرج

املاک اداری،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 2145
تاریخ: 1395/3/16

فروش املاک اداری البرز : کرج

املاک اداری،118 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کهن ترابی
کد ملک: 2122
تاریخ: 1395/3/13
 1