جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 72 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 75,000,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای همایونی
کد ملک: 7708
تاریخ: 1396/12/6

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: خانم قانع ای
کد ملک: 7687
تاریخ: 1396/12/2

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای رحمانی
کد ملک: 7653
تاریخ: 1396/11/26

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،18420 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 7632
تاریخ: 1396/11/21

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،880 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم تاج بخش
کد ملک: 7601
تاریخ: 1396/11/14

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1109 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم خالقی
کد ملک: 7552
تاریخ: 1396/11/7

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 800,000 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 7262
تاریخ: 1396/10/4

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای افشار
کد ملک: 6936
تاریخ: 1396/9/2

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،805 متری

قیمت کل : 1,600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: محمدرضا
کد ملک: 6744
تاریخ: 1396/8/10

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: فلاحی
کد ملک: 6600
تاریخ: 1396/7/26

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 6400
تاریخ: 1396/7/1

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 650,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رستم پور
کد ملک: 6391
تاریخ: 1396/6/30

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 215,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم زندی
کد ملک: 6154
تاریخ: 1396/6/5

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،40000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غدیری
کد ملک: 6055
تاریخ: 1396/5/28

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،307 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 850,000 تومان
نام مالك: آقای فررسته
کد ملک: 6039
تاریخ: 1396/5/26

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،10000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای بدری
کد ملک: 5986
تاریخ: 1396/5/23

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,100,000 تومان
نام مالك: خانم نوری
کد ملک: 5933
تاریخ: 1396/5/18

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ابوالفضل چک
کد ملک: 5859
تاریخ: 1396/5/9

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،3040 متری

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غریبی
کد ملک: 5857
تاریخ: 1396/5/9

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیپور
کد ملک: 5810
تاریخ: 1396/5/3

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،12500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 105,000 تومان
نام مالك: آقای صالحی
کد ملک: 5787
تاریخ: 1396/5/1

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،350 متری

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: آقای فلاح
کد ملک: 5756
تاریخ: 1396/4/27
 1 2 3 4