جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 124 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،60 متری ، طبقه:تمام طبقات، نوساز، اتاق:1 و 2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای موسوی
کد ملک: 9822
تاریخ: 1398/1/20

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،49 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,050,000 تومان
نام مالك: آقای اعلایی
کد ملک: 9718
تاریخ: 1397/11/8

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،49 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم نظری
کد ملک: 9717
تاریخ: 1397/11/8

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،70 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:1 و 2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای همتی
کد ملک: 9701
تاریخ: 1397/11/2

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،108 متری ، طبقه:6، اتاق:2

قیمت کل : 98,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مرادی
کد ملک: 8657
تاریخ: 1397/5/6

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،295 متری ، طبقه:3، نوساز، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای خسروی
کد ملک: 8646
تاریخ: 1397/5/3

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،240 متری ، طبقه:2، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,800,000 تومان
نام مالك: آقای محمودی
کد ملک: 8514
تاریخ: 1397/4/16

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،91 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ثابتی
کد ملک: 8501
تاریخ: 1397/4/13

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،83 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 155,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرجعفری
کد ملک: 8296
تاریخ: 1397/3/10

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،84 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای بهاران
کد ملک: 7896
تاریخ: 1397/1/26

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،50 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: خانم میدانی
کد ملک: 7644
تاریخ: 1396/11/25

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،84 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آریان
کد ملک: 7637
تاریخ: 1396/11/24

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،227 متری ، طبقه:6، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,800,000 تومان
نام مالك: آقای وثوق
کد ملک: 7597
تاریخ: 1396/11/12

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،86 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 105,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پشم فروش
کد ملک: 7370
تاریخ: 1396/10/16

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،92 متری ، طبقه:؟، اتاق:2

قیمت کل : 212,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 7362
تاریخ: 1396/10/14

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،138 متری ، طبقه:4 و 5 ، اتاق:3

قیمت کل : 333,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سیدی
کد ملک: 7189
تاریخ: 1396/9/27

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،155 متری ، طبقه:1، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلیمانی
کد ملک: 7118
تاریخ: 1396/9/21

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،73 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 40,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم فایقی
کد ملک: 6997
تاریخ: 1396/9/9

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،103 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 6975
تاریخ: 1396/9/7

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،70 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 145,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 6924
تاریخ: 1396/8/30

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،295 متری ، طبقه:3، نوساز، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,700,000 تومان
نام مالك: خسروی
کد ملک: 6768
تاریخ: 1396/8/13

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،81 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 125,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صدری
کد ملک: 6739
تاریخ: 1396/8/10
 1 2 3 4 5 6