جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 30 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،170 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 890,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ملکی
کد ملک: 9410
تاریخ: 1397/8/27

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،350 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 3,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هدایت
کد ملک: 9089
تاریخ: 1397/7/5

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،115 متری ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 550,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امیدوار
کد ملک: 8830
تاریخ: 1397/5/27

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,600,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8448
تاریخ: 1397/4/6

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گشتی
کد ملک: 8398
تاریخ: 1397/3/31

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،270 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ملک
کد ملک: 8348
تاریخ: 1397/3/23

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،85 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طاهری
کد ملک: 8057
تاریخ: 1397/2/13

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،70 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدرضا ناصری
کد ملک: 7033
تاریخ: 1396/9/13

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کیایی
کد ملک: 6627
تاریخ: 1396/7/29

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یعقوبی
کد ملک: 6012
تاریخ: 1396/5/24

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،1078 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 4,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای راهی
کد ملک: 5473
تاریخ: 1396/3/28

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم احمدی
کد ملک: 4456
تاریخ: 1395/10/27

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،560 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 1,950,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 4231
تاریخ: 1395/9/21

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،0 متری ، اتاق:0

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مخبری
کد ملک: 4162
تاریخ: 1395/9/15

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،520 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آذرنیا
کد ملک: 3844
تاریخ: 1395/8/18

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، نوساز، اتاق:4

قیمت کل : 460,000,000 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: علي تاجوری
کد ملک: 3216
تاریخ: 1395/6/15

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، نوساز، اتاق:4

قیمت کل : 817,000,000 تومان
قیمت متری : 940,000 تومان
نام مالك: علي تاجوری
کد ملک: 3118
تاریخ: 1395/6/8

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، نوساز، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2999
تاریخ: 1395/6/1

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2882
تاریخ: 1395/5/23

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،70 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: علي تغابني
کد ملک: 2763
تاریخ: 1395/5/14

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،135 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کیایی
کد ملک: 2690
تاریخ: 1395/5/10

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : دماوند

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای برهمن
کد ملک: 2240
تاریخ: 1395/3/23
 1 2