جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 83 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدخانی
کد ملک: 7823
تاریخ: 1396/12/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم افراسیابی
کد ملک: 7616
تاریخ: 1396/11/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 90,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 7570
تاریخ: 1396/11/9

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای متقی نیا
کد ملک: 7538
تاریخ: 1396/11/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 220,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 7479
تاریخ: 1396/10/28

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 7329
تاریخ: 1396/10/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،2175 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 90,000 تومان
نام مالك: آقای زارع
کد ملک: 7045
تاریخ: 1396/9/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،576 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 150,000 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 6961
تاریخ: 1396/9/7

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،738 متری

قیمت کل : 550,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مجد آبادی
کد ملک: 6910
تاریخ: 1396/8/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،564 متری

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نوروزی
کد ملک: 6802
تاریخ: 1396/8/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،12000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای ناصر مرزبانی
کد ملک: 6664
تاریخ: 1396/8/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 70,000 تومان
نام مالك: آقای غیبی
کد ملک: 6572
تاریخ: 1396/7/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،310 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: آقای خوشدل
کد ملک: 6498
تاریخ: 1396/7/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مخبری
کد ملک: 6472
تاریخ: 1396/7/12

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،5277 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: آقای صالحی
کد ملک: 6435
تاریخ: 1396/7/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اختری
کد ملک: 6416
تاریخ: 1396/7/2

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،144 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای فتاحی
کد ملک: 6402
تاریخ: 1396/7/1

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،750 متری

قیمت کل : 140,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فکری
کد ملک: 6396
تاریخ: 1396/6/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سبزعلیان
کد ملک: 6026
تاریخ: 1396/5/25

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم اردلان
کد ملک: 6009
تاریخ: 1396/5/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای غفاری
کد ملک: 5925
تاریخ: 1396/5/17

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 175,000,000 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای شاهپوری
کد ملک: 5850
تاریخ: 1396/5/9
 1 2 3 4