جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 8 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : دماوند

آپارتمان،118 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جمشیدی
کد ملک: 8262
تاریخ: 1397/3/7

فروش آپارتمان تهران : دماوند

آپارتمان،85 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم حیدری
کد ملک: 8106
تاریخ: 1397/2/19

فروش آپارتمان تهران : دماوند

آپارتمان،88 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کسرایی
کد ملک: 7497
تاریخ: 1396/11/1

فروش آپارتمان تهران : دماوند

آپارتمان،80 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای ظفری
کد ملک: 7224
تاریخ: 1396/9/30

فروش آپارتمان تهران : دماوند

آپارتمان،118 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جوان میری
کد ملک: 6776
تاریخ: 1396/8/13

فروش آپارتمان تهران : دماوند

آپارتمان،112 متری ، طبقه:روی همکف، اتاق:2

قیمت کل : 195,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهزادی
کد ملک: 6674
تاریخ: 1396/8/3

فروش آپارتمان تهران : دماوند

آپارتمان،80 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 130,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رامش جان
کد ملک: 5687
تاریخ: 1396/4/19

فروش آپارتمان تهران : دماوند

آپارتمان،90 متری ، طبقه:1 و 2، نوساز، اتاق:1 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای تبریزیان
کد ملک: 5088
تاریخ: 1396/1/16
 1