جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 18 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 40,000,000 تومان
نام مالك: آقای شرفی
کد ملک: 9682
تاریخ: 1397/10/29

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،200 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 40,000,000 تومان
نام مالك: آقای شرفی
کد ملک: 9646
تاریخ: 1397/10/16

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،6500 متری

قیمت کل : 16,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مظفر ذوق
کد ملک: 8237
تاریخ: 1397/3/5

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،2500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رسایی
کد ملک: 7734
تاریخ: 1396/12/9

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،50 متری

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 20,000,000 تومان
نام مالك: علی مایلی
کد ملک: 6103
تاریخ: 1396/5/31

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،786 متری

قیمت کل : 2,751,000,000 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 4342
تاریخ: 1395/10/8

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،2750 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کرمی
کد ملک: 4212
تاریخ: 1395/9/18

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،70 متری

قیمت کل : 800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تقوی
کد ملک: 3439
تاریخ: 1395/7/3

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 3340
تاریخ: 1395/6/27

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،2500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عسگری
کد ملک: 2074
تاریخ: 1395/3/9

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،38 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قاسمی
کد ملک: 2053
تاریخ: 1395/3/8

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،1500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نوری
کد ملک: 1542
تاریخ: 1395/2/4

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تیموری
کد ملک: 1353
تاریخ: 1395/1/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،92 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پوران
کد ملک: 1299
تاریخ: 1395/1/21

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر : وزراء

مغازه و املاک تجاری،34 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نعمتی
کد ملک: 1111
تاریخ: 1394/12/20

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،12 متری

قیمت کل : 95,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بیرجندی
کد ملک: 911
تاریخ: 1394/12/9

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،27 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امیری
کد ملک: 824
تاریخ: 1394/12/4

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : اسلامشهر

مغازه و املاک تجاری،550 متری

قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حوریه
کد ملک: 445
تاریخ: 1394/10/5
 1