جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 9 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اسلامشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,400,000 تومان
نام مالك: آقای فلاح
کد ملک: 9505
تاریخ: 1397/9/15

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اسلامشهر

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بیات
کد ملک: 7003
تاریخ: 1396/9/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اسلامشهر

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 110,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رستمی
کد ملک: 5725
تاریخ: 1396/4/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اسلامشهر

زمین ، باغ و باغچه،50000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای باوند
کد ملک: 4252
تاریخ: 1395/9/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اسلامشهر

زمین ، باغ و باغچه،2400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هاشمی
کد ملک: 3587
تاریخ: 1395/7/17

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اسلامشهر

زمین ، باغ و باغچه،133 متری

قیمت کل : 51,000,000 تومان
قیمت متری : 385,000 تومان
نام مالك: آقای ابوالحسنی
کد ملک: 3255
تاریخ: 1395/6/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اسلامشهر

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خانی
کد ملک: 1785
تاریخ: 1395/2/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اسلامشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تیموری
کد ملک: 1356
تاریخ: 1395/1/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : اسلامشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غلامی
کد ملک: 1242
تاریخ: 1395/1/17
 1