جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 19 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،50 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:1

قیمت کل : 87,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ناصری
کد ملک: 7106
تاریخ: 1396/9/20

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،55 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,350,000 تومان
نام مالك: خانم گلستان
کد ملک: 6836
تاریخ: 1396/8/20

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،44 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای کمالی
کد ملک: 6729
تاریخ: 1396/8/9

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،73 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 160,600,000 تومان
قیمت متری : 2,200,000 تومان
نام مالك: آقای آزمون
کد ملک: 4436
تاریخ: 1395/10/19

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،57 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 4193
تاریخ: 1395/9/17

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،84 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 218,400,000 تومان
قیمت متری : 2,600,000 تومان
نام مالك: امینی
کد ملک: 3392
تاریخ: 1395/6/31

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،115 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 230,000,000 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای شامی
کد ملک: 2838
تاریخ: 1395/5/20

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،54 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای چگنی
کد ملک: 2615
تاریخ: 1395/5/2

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،69 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2461
تاریخ: 1395/4/20

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،94 متری ، طبقه:4، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رستاد
کد ملک: 2345
تاریخ: 1395/4/3

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،62 متری ، طبقه:5، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,400,000 تومان
نام مالك: آقای جوادی
کد ملک: 2214
تاریخ: 1395/3/20

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،73 متری ، طبقه:5، اتاق:1

قیمت کل : 64,970,000 تومان
قیمت متری : 8,900,000 تومان
نام مالك: آقای درودیان
کد ملک: 2112
تاریخ: 1395/3/12

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،79 متری ، طبقه:2، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 1827
تاریخ: 1395/2/22

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،77 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 1314
تاریخ: 1395/1/22

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،78 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسین زاده
کد ملک: 1302
تاریخ: 1395/1/21

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر : وصفنارد

آپارتمان،67 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم بختیاری
کد ملک: 1284
تاریخ: 1395/1/19

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،62 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رزاقی
کد ملک: 1131
تاریخ: 1394/12/22

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،52 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,430,000 تومان
نام مالك: بوستانی
کد ملک: 647
تاریخ: 1394/11/1

فروش آپارتمان تهران : اسلامشهر

آپارتمان،78 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای افشاری
کد ملک: 457
تاریخ: 1394/10/6
 1