جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 83 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : بازار تهران

کارخانه ، سوله ،80 متری

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هنرپرور
کد ملک: 7583
تاریخ: 1396/11/11

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1100 متری

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسن زاده
کد ملک: 7572
تاریخ: 1396/11/10

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای پارسا
کد ملک: 7535
تاریخ: 1396/11/4

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،316 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: آقای حسین زاده
کد ملک: 7486
تاریخ: 1396/10/28

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : وردآورد

کارخانه ، سوله ،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رنگ بوی
کد ملک: 7468
تاریخ: 1396/10/27

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،240 متری

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حق دوست
کد ملک: 7366
تاریخ: 1396/10/16

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،750 متری

قیمت کل : 1,250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم سلیمان ثانی
کد ملک: 7214
تاریخ: 1396/9/29

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،430 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تجزیه چی
کد ملک: 7210
تاریخ: 1396/9/29

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1000 متری

قیمت کل : 8,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 7090
تاریخ: 1396/9/19

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،1200 متری

قیمت کل : 7,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مزینانی
کد ملک: 6942
تاریخ: 1396/9/4

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : اتوبان تهران - کرج

کارخانه ، سوله ،3100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خان میرزایی
کد ملک: 6906
تاریخ: 1396/8/29

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نامور
کد ملک: 6820
تاریخ: 1396/8/17

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : لاله زار

کارخانه ، سوله ،38 متری

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صالحی
کد ملک: 6779
تاریخ: 1396/8/14

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خیام

کارخانه ، سوله ،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 7,000,000 تومان
نام مالك: خانم نجفی
کد ملک: 6546
تاریخ: 1396/7/20

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : یافت آباد

کارخانه ، سوله ،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نیکبخت
کد ملک: 6491
تاریخ: 1396/7/16

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : کارگر جنوبی

کارخانه ، سوله ،800 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای توکل
کد ملک: 6477
تاریخ: 1396/7/13

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : .........

کارخانه ، سوله ،1320 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: صالحی
کد ملک: 6420
تاریخ: 1396/7/2

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : شوش

کارخانه ، سوله ،400 متری

قیمت کل : 57,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم بهرامی
کد ملک: 6415
تاریخ: 1396/7/2

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1200 متری

قیمت کل : 2,300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زمردیان
کد ملک: 6376
تاریخ: 1396/6/28

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،260 متری

قیمت کل : 170,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رفیعی
کد ملک: 6348
تاریخ: 1396/6/27

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،2345 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم پوررضایی
کد ملک: 6233
تاریخ: 1396/6/13

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،5700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای روحی
کد ملک: 6221
تاریخ: 1396/6/13
 1 2 3 4