جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 103 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : قصرالدشت

کارخانه ، سوله ،152 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای عباسی
کد ملک: 9226
تاریخ: 1397/7/23

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،2800 متری

قیمت کل : 3,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صابری
کد ملک: 9198
تاریخ: 1397/7/18

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طهماسبی
کد ملک: 9130
تاریخ: 1397/7/9

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای پاکدامن
کد ملک: 9113
تاریخ: 1397/7/8

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،840 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دین محمدی
کد ملک: 9073
تاریخ: 1397/7/3

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،600 متری

قیمت کل : 2,050,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خانی
کد ملک: 8984
تاریخ: 1397/6/18

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،400 متری

قیمت کل : 1,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شاه محمدی
کد ملک: 8951
تاریخ: 1397/6/13

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،550 متری

قیمت کل : 1,600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شاه محمدی
کد ملک: 8950
تاریخ: 1397/6/13

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،1700 متری

قیمت کل : 6,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هنرور
کد ملک: 8840
تاریخ: 1397/5/28

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : آزادگان

کارخانه ، سوله ،1500 متری

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8780
تاریخ: 1397/5/21

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،870 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مصطفوی
کد ملک: 8764
تاریخ: 1397/5/18

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،620 متری

قیمت کل : 6,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آراد
کد ملک: 8741
تاریخ: 1397/5/16

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1700 متری

قیمت کل : 3,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مصطفوی
کد ملک: 8638
تاریخ: 1397/5/3

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،93 متری

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهر آراد
کد ملک: 8563
تاریخ: 1397/4/24

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،250 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تجربه کار
کد ملک: 8513
تاریخ: 1397/4/16

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،200 متری

قیمت کل : 3,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نظرلو
کد ملک: 8502
تاریخ: 1397/4/13

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،160 متری

قیمت کل : 10,000,000 تومان
قیمت متری : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای خرمی
کد ملک: 8412
تاریخ: 1397/4/2

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،2350 متری

قیمت کل : 1,600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدی
کد ملک: 8383
تاریخ: 1397/3/29

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : منیریه

کارخانه ، سوله ،110 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,500,000 تومان
نام مالك: آقای جعفرپور
کد ملک: 8148
تاریخ: 1397/2/24

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : اتوبان تهران - ساوه

کارخانه ، سوله ،640 متری

قیمت کل : 2,665,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیپور
کد ملک: 8093
تاریخ: 1397/2/18

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،112 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عامری
کد ملک: 8083
تاریخ: 1397/2/16

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : شریعتی

کارخانه ، سوله ،40 متری

قیمت کل : 30,000,000 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 8028
تاریخ: 1397/2/9
 1 2 3 4 5