جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 92 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،160 متری

قیمت کل : 10,000,000 تومان
قیمت متری : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای خرمی
کد ملک: 8412
تاریخ: 1397/4/2

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،2350 متری

قیمت کل : 1,600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدی
کد ملک: 8383
تاریخ: 1397/3/29

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : منیریه

کارخانه ، سوله ،110 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,500,000 تومان
نام مالك: آقای جعفرپور
کد ملک: 8148
تاریخ: 1397/2/24

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : اتوبان تهران - ساوه

کارخانه ، سوله ،640 متری

قیمت کل : 2,665,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیپور
کد ملک: 8093
تاریخ: 1397/2/18

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،112 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عامری
کد ملک: 8083
تاریخ: 1397/2/16

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : شریعتی

کارخانه ، سوله ،40 متری

قیمت کل : 30,000,000 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 8028
تاریخ: 1397/2/9

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : دهکده المپیک

کارخانه ، سوله ،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,500,000 تومان
نام مالك: آقای غفوری
کد ملک: 8012
تاریخ: 1397/2/8

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1200 متری

قیمت کل : 5,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خداوردیان
کد ملک: 8005
تاریخ: 1397/2/8

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,500,000 تومان
نام مالك: آقای صبوری
کد ملک: 7977
تاریخ: 1397/2/3

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : بازار تهران

کارخانه ، سوله ،80 متری

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هنرپرور
کد ملک: 7583
تاریخ: 1396/11/11

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1100 متری

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسن زاده
کد ملک: 7572
تاریخ: 1396/11/10

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای پارسا
کد ملک: 7535
تاریخ: 1396/11/4

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،316 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: آقای حسین زاده
کد ملک: 7486
تاریخ: 1396/10/28

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : وردآورد

کارخانه ، سوله ،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رنگ بوی
کد ملک: 7468
تاریخ: 1396/10/27

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،240 متری

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حق دوست
کد ملک: 7366
تاریخ: 1396/10/16

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،750 متری

قیمت کل : 1,250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم سلیمان ثانی
کد ملک: 7214
تاریخ: 1396/9/29

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

کارخانه ، سوله ،430 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تجزیه چی
کد ملک: 7210
تاریخ: 1396/9/29

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،1000 متری

قیمت کل : 8,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 7090
تاریخ: 1396/9/19

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : خاوران

کارخانه ، سوله ،1200 متری

قیمت کل : 7,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مزینانی
کد ملک: 6942
تاریخ: 1396/9/4

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : اتوبان تهران - کرج

کارخانه ، سوله ،3100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خان میرزایی
کد ملک: 6906
تاریخ: 1396/8/29

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران

کارخانه ، سوله ،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نامور
کد ملک: 6820
تاریخ: 1396/8/17

فروش کارخانه ، سوله تهران : تهران : لاله زار

کارخانه ، سوله ،38 متری

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صالحی
کد ملک: 6779
تاریخ: 1396/8/14
 1 2 3 4 5