جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 205 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران

خانه - کلنگی،700 متری ، کلنگی

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 32,000,000 تومان
نام مالك: آقای شاکری
کد ملک: 7830
تاریخ: 1396/12/26

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : بازار تهران

خانه - کلنگی،360 متری

قیمت کل : 6,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفرقلی
کد ملک: 7811
تاریخ: 1396/12/22

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : جیحون

خانه - کلنگی،410 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای زکی خانی
کد ملک: 7702
تاریخ: 1396/12/5

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : سهروردی شمالی

خانه - کلنگی،300 متری ، کلنگی

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 14,000,000 تومان
نام مالك: آقای چمن پیرا
کد ملک: 7608
تاریخ: 1396/11/14

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : نواب

خانه - کلنگی،178 متری

قیمت کل : 1,600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم الله بخش
کد ملک: 7477
تاریخ: 1396/10/28

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : بازار تهران

خانه - کلنگی،272 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای اخوان
کد ملک: 7435
تاریخ: 1396/10/23

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : مولوی

خانه - کلنگی،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 10,000,000 تومان
نام مالك: خانم افضلی
کد ملک: 7369
تاریخ: 1396/10/16

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران

خانه - کلنگی،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 7364
تاریخ: 1396/10/14

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : هفت تیر

خانه - کلنگی،107 متری

قیمت کل : 210,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مهینی
کد ملک: 7355
تاریخ: 1396/10/13

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : جیحون

خانه - کلنگی،200 متری ، کلنگی

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,500,000 تومان
نام مالك: خانم وطن خواه
کد ملک: 7328
تاریخ: 1396/10/11

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : هفت حوض

خانه - کلنگی،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 13,000,000 تومان
نام مالك: آقای ملکی
کد ملک: 7202
تاریخ: 1396/9/28

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : کامرانیه شمالی

خانه - کلنگی،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم سلیمانی
کد ملک: 7084
تاریخ: 1396/9/19

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : عباس آباد ( بهشتی )

خانه - کلنگی،800 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تبریزی
کد ملک: 6983
تاریخ: 1396/9/8

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : مرزداران

خانه - کلنگی،162 متری

قیمت کل : 2,150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فضایلی
کد ملک: 6972
تاریخ: 1396/9/7

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : شریعتی

خانه - کلنگی،376 متری ، کلنگی

قیمت کل : 6,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مصطفوی
کد ملک: 6966
تاریخ: 1396/9/7

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : بلوار فردوس

خانه - کلنگی،250 متری

قیمت کل : 1,250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ابرار
کد ملک: 6903
تاریخ: 1396/8/27

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : نازی آباد

خانه - کلنگی،308 متری

قیمت کل : 2,400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مدرسی
کد ملک: 6900
تاریخ: 1396/8/27

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : قصرالدشت

خانه - کلنگی،105 متری ، کلنگی

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کلاه دوز
کد ملک: 6886
تاریخ: 1396/8/24

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : جنت آباد شمالی

خانه - کلنگی،110 متری

قیمت کل : 1,700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ضرابی
کد ملک: 6841
تاریخ: 1396/8/20

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : سیدخندان

خانه - کلنگی،363 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 16,500,000 تومان
نام مالك: خانم ملکی
کد ملک: 6837
تاریخ: 1396/8/20

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : شریعتی

خانه - کلنگی،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بامداد مبشر
کد ملک: 6827
تاریخ: 1396/8/17

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : شهرک ولیعصر

خانه - کلنگی،120 متری

قیمت کل : 275,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طاهرلو
کد ملک: 6784
تاریخ: 1396/8/14
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10