جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 203 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : سهروردی شمالی

خانه - کلنگی،195 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 25,000,000 تومان
نام مالك: آقای شقاقی
کد ملک: 9328
تاریخ: 1397/8/9

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : توانیر

خانه - کلنگی،75 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 32,000,000 تومان
نام مالك: آقای دکتر موسوی
کد ملک: 9197
تاریخ: 1397/7/18

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : شوش

خانه - کلنگی،120 متری

قیمت کل : 870,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیرضا گلساز
کد ملک: 9107
تاریخ: 1397/7/7

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : امام خمینی

خانه - کلنگی،50 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8966
تاریخ: 1397/6/15

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : طرشت

خانه - کلنگی،140 متری ، کلنگی

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 11,000,000 تومان
نام مالك: آقای مدبر
کد ملک: 8376
تاریخ: 1397/3/28

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : صادقیه - فلکه دوم

خانه - کلنگی،525 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 14,000,000 تومان
نام مالك: آقای حیدری
کد ملک: 8374
تاریخ: 1397/3/28

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : وزراء

خانه - کلنگی،147 متری

قیمت کل : 3,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زرین خاک
کد ملک: 8330
تاریخ: 1397/3/20

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : ظفر

خانه - کلنگی،420 متری

قیمت کل : 3,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای توتونچی
کد ملک: 8246
تاریخ: 1397/3/5

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : خاوران

خانه - کلنگی،134 متری ، کلنگی

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقاي خدابخش
کد ملک: 8233
تاریخ: 1397/3/3

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : فاطمی

خانه - کلنگی،110 متری

قیمت کل : 715,000,000 تومان
قیمت متری : 6,500,000 تومان
نام مالك: آقای تبریزیان
کد ملک: 8211
تاریخ: 1397/2/31

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : جیحون

خانه - کلنگی،98 متری ، کلنگی

قیمت کل : 343,000,000 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: خانم طهاری
کد ملک: 8173
تاریخ: 1397/2/26

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : ستارخان

خانه - کلنگی،60 متری ، کلنگی

قیمت کل : 610,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم سید موسوی
کد ملک: 8164
تاریخ: 1397/2/25

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : شریعتی - معلم

خانه - کلنگی،100 متری ، کلنگی

قیمت کل : 720,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فراهانی
کد ملک: 8099
تاریخ: 1397/2/18

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : عباس آباد ( بهشتی )

خانه - کلنگی،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حنانی
کد ملک: 8091
تاریخ: 1397/2/17

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : تهرانپارس - جشنواره

خانه - کلنگی،114 متری

قیمت کل : 3,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شیرعلی آذرحذین
کد ملک: 7968
تاریخ: 1397/2/2

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران

خانه - کلنگی،700 متری ، کلنگی

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 32,000,000 تومان
نام مالك: آقای شاکری
کد ملک: 7830
تاریخ: 1396/12/26

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : بازار تهران

خانه - کلنگی،360 متری

قیمت کل : 6,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفرقلی
کد ملک: 7811
تاریخ: 1396/12/22

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : جیحون

خانه - کلنگی،410 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای زکی خانی
کد ملک: 7702
تاریخ: 1396/12/5

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : سهروردی شمالی

خانه - کلنگی،300 متری ، کلنگی

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 14,000,000 تومان
نام مالك: آقای چمن پیرا
کد ملک: 7608
تاریخ: 1396/11/14

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : نواب

خانه - کلنگی،178 متری

قیمت کل : 1,600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم الله بخش
کد ملک: 7477
تاریخ: 1396/10/28

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : بازار تهران

خانه - کلنگی،272 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای اخوان
کد ملک: 7435
تاریخ: 1396/10/23

فروش خانه - کلنگی تهران : تهران : مولوی

خانه - کلنگی،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 10,000,000 تومان
نام مالك: خانم افضلی
کد ملک: 7369
تاریخ: 1396/10/16
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10