جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 559 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،10 متری

قیمت کل : 3,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: مهران
کد ملک: 7974
تاریخ: 1397/2/3

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : آزادی

مغازه و املاک تجاری،53 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 32,000,000 تومان
نام مالك: آقای حاتم
کد ملک: 7972
تاریخ: 1397/2/2

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فردوسی

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای زری کوب
کد ملک: 7967
تاریخ: 1397/2/2

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بهار

مغازه و املاک تجاری،25 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقاي حكمتي
کد ملک: 7958
تاریخ: 1397/2/1

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رسالت

مغازه و املاک تجاری،326 متری

قیمت کل : 3,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7932
تاریخ: 1397/1/29

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مرزداران - اطاعتی شمال

مغازه و املاک تجاری،30 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 28,000,000 تومان
نام مالك: آقای اکبری
کد ملک: 7921
تاریخ: 1397/1/28

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نارمک

مغازه و املاک تجاری،32 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای گیلانی
کد ملک: 7909
تاریخ: 1397/1/27

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : انقلاب

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 1,300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قراخان
کد ملک: 7908
تاریخ: 1397/1/27

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : حافظ

مغازه و املاک تجاری،25 متری ، کلنگی

قیمت کل : 1,800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیپور
کد ملک: 7898
تاریخ: 1397/1/26

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شوش

مغازه و املاک تجاری،14 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پنجیانی
کد ملک: 7891
تاریخ: 1397/1/26

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،6 متری

قیمت کل : 900,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سنبلی
کد ملک: 7867
تاریخ: 1397/1/20

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

مغازه و املاک تجاری،120 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای کیانی راد
کد ملک: 7866
تاریخ: 1397/1/20

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فردوسی

مغازه و املاک تجاری،42 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شالگونی
کد ملک: 7855
تاریخ: 1397/1/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : آزادی

مغازه و املاک تجاری،20 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 22,000,000 تومان
نام مالك: آقای جاریانی
کد ملک: 7854
تاریخ: 1397/1/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،9 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دریاباری
کد ملک: 7846
تاریخ: 1397/1/18

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نیاوران

مغازه و املاک تجاری،34 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 138,000,000 تومان
نام مالك: آقای مدیحی
کد ملک: 7844
تاریخ: 1397/1/18

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شوش

مغازه و املاک تجاری،1880 متری

قیمت کل : 17,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای متقی
کد ملک: 7832
تاریخ: 1396/12/27

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ونک

مغازه و املاک تجاری،18 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم واحدی
کد ملک: 7827
تاریخ: 1396/12/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : 16 متری امیری

مغازه و املاک تجاری،32 متری ، کلنگی

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 15,000,000 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 7825
تاریخ: 1396/12/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : الغدیر

مغازه و املاک تجاری،3 متری

قیمت کل : 138,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تهرانی
کد ملک: 7822
تاریخ: 1396/12/23

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نیاوران

مغازه و املاک تجاری،84 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مصطفایی
کد ملک: 7802
تاریخ: 1396/12/21

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جمهوری

مغازه و املاک تجاری،66 متری

قیمت کل : 4,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غفاری
کد ملک: 7793
تاریخ: 1396/12/19
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26