جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 523 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : هفت حوض

مغازه و املاک تجاری،14 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 65,000,000 تومان
نام مالك: آقای قبادی
کد ملک: 7670
تاریخ: 1396/11/29

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کاشانک

مغازه و املاک تجاری،73 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زارعی
کد ملک: 7657
تاریخ: 1396/11/26

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رسالت

مغازه و املاک تجاری،51 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 45,000,000 تومان
نام مالك: آقای فراهانی
کد ملک: 7654
تاریخ: 1396/11/26

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خراسان

مغازه و املاک تجاری،12 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گرجی
کد ملک: 7649
تاریخ: 1396/11/25

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ولیعصر

مغازه و املاک تجاری،33 متری

قیمت کل : 3,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فخار
کد ملک: 7629
تاریخ: 1396/11/21

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شریعتی

مغازه و املاک تجاری،86 متری

قیمت کل : 900,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قاسمی
کد ملک: 7624
تاریخ: 1396/11/18

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فرحزاد

مغازه و املاک تجاری،90 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رمضانی
کد ملک: 7619
تاریخ: 1396/11/17

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جنت آباد جنوبی

مغازه و املاک تجاری،38 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 33,000,000 تومان
نام مالك: آقای نیارکی
کد ملک: 7611
تاریخ: 1396/11/15

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جوادیه

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 220,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 7606
تاریخ: 1396/11/14

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میدان انقلاب

مغازه و املاک تجاری،37 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 30,000,000 تومان
نام مالك: آقای نیکوکار
کد ملک: 7576
تاریخ: 1396/11/10

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شوش

مغازه و املاک تجاری،25 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رحمان
کد ملک: 7553
تاریخ: 1396/11/7

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : امامزاده حسن

مغازه و املاک تجاری،34 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 11,000,000 تومان
نام مالك: آقای دلیلی
کد ملک: 7543
تاریخ: 1396/11/4

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،8 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رازقی
کد ملک: 7542
تاریخ: 1396/11/4

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میرداماد

مغازه و املاک تجاری،25 متری

قیمت کل : 940,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عسگری
کد ملک: 7517
تاریخ: 1396/11/2

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فاطمی

مغازه و املاک تجاری،25 متری

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عسگری
کد ملک: 7515
تاریخ: 1396/11/2

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شریعتی

مغازه و املاک تجاری،15 متری

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کارخانه
کد ملک: 7487
تاریخ: 1396/10/28

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : همت غرب

مغازه و املاک تجاری،25 متری

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای افروغ
کد ملک: 7474
تاریخ: 1396/10/28

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : هفت حوض

مغازه و املاک تجاری،16 متری

قیمت کل : 1,250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای موسی خانی
کد ملک: 7469
تاریخ: 1396/10/27

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : افسریه

مغازه و املاک تجاری،90 متری

قیمت کل : 45,000,000 تومان
قیمت متری : 2,700,000 تومان
نام مالك: آقای مهدی ارفعی
کد ملک: 7447
تاریخ: 1396/10/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

مغازه و املاک تجاری،38 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای دهقانی
کد ملک: 7441
تاریخ: 1396/10/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : اتوبان امام علی

مغازه و املاک تجاری،145 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 11,000,000 تومان
نام مالك: آقای مرادی
کد ملک: 7439
تاریخ: 1396/10/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جمهوری

مغازه و املاک تجاری،18 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قویدل
کد ملک: 7421
تاریخ: 1396/10/23
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24