جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 622 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پونک

مغازه و املاک تجاری،270 متری

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 15,000,000 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 9255
تاریخ: 1397/7/25

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خلیج فارس

مغازه و املاک تجاری،240 متری

قیمت کل : 430,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهرام محرابی
کد ملک: 9235
تاریخ: 1397/7/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پاسداران

مغازه و املاک تجاری،81 متری

قیمت کل : 6,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ربیعیان
کد ملک: 9234
تاریخ: 1397/7/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نارمک

مغازه و املاک تجاری،35 متری

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرهنگی
کد ملک: 9227
تاریخ: 1397/7/23

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کارگر جنوبی

مغازه و املاک تجاری،30 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 55,000,000 تومان
نام مالك: آقای ستارزاده
کد ملک: 9219
تاریخ: 1397/7/22

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ولیعصر

مغازه و املاک تجاری،165 متری

قیمت کل : 11,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدی
کد ملک: 9213
تاریخ: 1397/7/21

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران

مغازه و املاک تجاری،50 متری

قیمت کل : 95,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 9211
تاریخ: 1397/7/21

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جاده قدیم کرج

مغازه و املاک تجاری،62 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قرایی
کد ملک: 9206
تاریخ: 1397/7/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران

مغازه و املاک تجاری،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مشاعی
کد ملک: 9193
تاریخ: 1397/7/18

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میرداماد

مغازه و املاک تجاری،52 متری

قیمت کل : 2,800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای افشار
کد ملک: 9128
تاریخ: 1397/7/9

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کارگر جنوبی

مغازه و املاک تجاری،52 متری

قیمت کل : 1,400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یوسفیان
کد ملک: 9120
تاریخ: 1397/7/8

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تهرانپارس

مغازه و املاک تجاری،37 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 15,000,000 تومان
نام مالك: آقای علی وند
کد ملک: 9118
تاریخ: 1397/7/8

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،4 متری

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای وکیلی
کد ملک: 9099
تاریخ: 1397/7/7

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ونک

مغازه و املاک تجاری،22 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 50,000,000 تومان
نام مالك: خانم کاظمی
کد ملک: 9049
تاریخ: 1397/7/1

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جمهوری

مغازه و املاک تجاری،52 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای علی ساکن
کد ملک: 9036
تاریخ: 1397/6/27

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : یاخچی آباد

مغازه و املاک تجاری،400 متری

قیمت کل : 700,000,000 تومان
قیمت متری : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای سلحشور
کد ملک: 9017
تاریخ: 1397/6/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : چیذر

مغازه و املاک تجاری،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 37,000,000 تومان
نام مالك: آقای نامدار
کد ملک: 8995
تاریخ: 1397/6/20

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میرداماد

مغازه و املاک تجاری،25 متری

قیمت کل : 940,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یزدی راد
کد ملک: 8992
تاریخ: 1397/6/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نواب

مغازه و املاک تجاری،27 متری

قیمت کل : 680,000,000 تومان
قیمت متری : 25,000,000 تومان
نام مالك: آقای روزبه غلامرضایی
کد ملک: 8991
تاریخ: 1397/6/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،140 متری

قیمت کل : 2,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای افشاری
کد ملک: 8978
تاریخ: 1397/6/17

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

مغازه و املاک تجاری،26 متری

قیمت کل : 3,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بنایی
کد ملک: 8959
تاریخ: 1397/6/14

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کارگر شمالی

مغازه و املاک تجاری،100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 47,000,000 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 8944
تاریخ: 1397/6/13
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29