جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 714 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مطهری

مغازه و املاک تجاری،40 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 70,000,000 تومان
نام مالك: آقای مرحمتی
کد ملک: 10191
تاریخ: 1398/6/9

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،33 متری

قیمت کل : 700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 10180
تاریخ: 1398/6/5

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کارگر شمالی

مغازه و املاک تجاری،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قادری
کد ملک: 10175
تاریخ: 1398/6/4

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،24 متری

قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بافنده
کد ملک: 10148
تاریخ: 1398/5/26

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خاوران

مغازه و املاک تجاری،14 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ساران
کد ملک: 10140
تاریخ: 1398/5/17

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جمهوری

مغازه و املاک تجاری،101 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 60,000,000 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 10115
تاریخ: 1398/5/8

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بهار شیراز

مغازه و املاک تجاری،40 متری

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 50,000,000 تومان
نام مالك: آقای تقوایی مقدم
کد ملک: 10098
تاریخ: 1398/4/31

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کارگر جنوبی

مغازه و املاک تجاری،19 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 60,000,000 تومان
نام مالك: آقای نعیم آبادی
کد ملک: 10096
تاریخ: 1398/4/30

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تجریش

مغازه و املاک تجاری،16 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 140,000,000 تومان
نام مالك: آقای ضیایی
کد ملک: 10093
تاریخ: 1398/4/29

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ستارخان

مغازه و املاک تجاری،270 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نادرخانی
کد ملک: 10092
تاریخ: 1398/4/29

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نارمک

مغازه و املاک تجاری،46 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 32,000,000 تومان
نام مالك: آقای باغبانی
کد ملک: 10077
تاریخ: 1398/4/23

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : آزادگان

مغازه و املاک تجاری،2750 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 16,000,000 تومان
نام مالك: خانم میر قاسمی
کد ملک: 10071
تاریخ: 1398/4/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بلوار کشاورز

مغازه و املاک تجاری،115 متری

قیمت کل : 5,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هنرخواه
کد ملک: 10063
تاریخ: 1398/4/18

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران

مغازه و املاک تجاری،22 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 35,000,000 تومان
نام مالك: آقای گلی یایی
کد ملک: 10045
تاریخ: 1398/4/12

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : یاخچی آباد

مغازه و املاک تجاری،40 متری

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نایب آقایی
کد ملک: 10044
تاریخ: 1398/4/12

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

مغازه و املاک تجاری،52 متری

قیمت کل : 50,000,000 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای نوروزخانی
کد ملک: 10021
تاریخ: 1398/4/5

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : هفت حوض

مغازه و املاک تجاری،16 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 100,000,000 تومان
نام مالك: آقای جزایری
کد ملک: 10018
تاریخ: 1398/4/4

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : گلبرگ غربی

مغازه و املاک تجاری،37 متری

قیمت کل : 4,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محسنی
کد ملک: 10016
تاریخ: 1398/4/3

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ستارخان

مغازه و املاک تجاری،34 متری

قیمت کل : 1,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم لیلایی
کد ملک: 10013
تاریخ: 1398/4/2

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران

مغازه و املاک تجاری،8594 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امیدی
کد ملک: 10003
تاریخ: 1398/3/29

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کارگر جنوبی

مغازه و املاک تجاری،26 متری

قیمت کل : 460,000,000 تومان
قیمت متری : 15,500,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 9987
تاریخ: 1398/3/21

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،12 متری

قیمت کل : 950,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم هداوند
کد ملک: 9985
تاریخ: 1398/3/21
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...