جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 591 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : دارآباد

مغازه و املاک تجاری،50 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم چهره گشا
کد ملک: 8402
تاریخ: 1397/3/31

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : صادقیه - فلکه دوم

مغازه و املاک تجاری،11 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 65,000,000 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 8391
تاریخ: 1397/3/30

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : گاندی

مغازه و املاک تجاری،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 18,000,000 تومان
نام مالك: خانم قهرمانی
کد ملک: 8390
تاریخ: 1397/3/30

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جمهوری

مغازه و املاک تجاری،36 متری

قیمت کل : 4,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ابراهیمی
کد ملک: 8370
تاریخ: 1397/3/28

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شاد آباد

مغازه و املاک تجاری،36 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نظارت
کد ملک: 8352
تاریخ: 1397/3/23

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،10 متری

قیمت کل : 550,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 8347
تاریخ: 1397/3/23

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،16 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 65,000,000 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 8342
تاریخ: 1397/3/22

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میرداماد

مغازه و املاک تجاری،26 متری

قیمت کل : 6,800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امیرپور
کد ملک: 8337
تاریخ: 1397/3/21

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : قزوین

مغازه و املاک تجاری،25 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 130,000,000 تومان
نام مالك: آقای فقیه
کد ملک: 8328
تاریخ: 1397/3/20

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهدا

مغازه و املاک تجاری،24 متری

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خان محمد
کد ملک: 8327
تاریخ: 1397/3/20

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مولوی

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 4,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یوسفی
کد ملک: 8320
تاریخ: 1397/3/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تجریش

مغازه و املاک تجاری،557 متری ، کلنگی

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سینا
کد ملک: 8318
تاریخ: 1397/3/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مطهری
کد ملک: 8284
تاریخ: 1397/3/9

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میدان ولیعصر

مغازه و املاک تجاری،95 متری

قیمت کل : 950,000,000 تومان
قیمت متری : 10,000,000 تومان
نام مالك: خانم بقایی
کد ملک: 8278
تاریخ: 1397/3/9

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فردوسی

مغازه و املاک تجاری،22 متری

قیمت کل : 1,100,000,000 تومان
قیمت متری : 50,000,000 تومان
نام مالك: آقای عابدیان
کد ملک: 8274
تاریخ: 1397/3/8

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،5 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خدادادگان
کد ملک: 8227
تاریخ: 1397/3/2

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رسالت

مغازه و املاک تجاری،50 متری

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فراهانی
کد ملک: 8203
تاریخ: 1397/2/31

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نیاوران

مغازه و املاک تجاری،850 متری ، نوساز

قیمت کل : 28,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فیضی
کد ملک: 8179
تاریخ: 1397/2/26

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : امام خمینی

مغازه و املاک تجاری،12 متری

قیمت کل : 1,600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 8178
تاریخ: 1397/2/26

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پونک

مغازه و املاک تجاری،76 متری

قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فقفی
کد ملک: 8163
تاریخ: 1397/2/25

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : کریمخان زند

مغازه و املاک تجاری،132 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 50,000,000 تومان
نام مالك: آقای جمشید بایرامی
کد ملک: 8086
تاریخ: 1397/2/17

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : آرژانتین

مغازه و املاک تجاری،17 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 58,000,000 تومان
نام مالك: آقای شریف
کد ملک: 8071
تاریخ: 1397/2/15
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27