جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 689 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران

مغازه و املاک تجاری،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقاي فرهنگي
کد ملک: 9938
تاریخ: 1398/2/31

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،16 متری

قیمت کل : 1,150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای توکلی
کد ملک: 9925
تاریخ: 1398/2/24

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : امام حسین

مغازه و املاک تجاری،3 متری

قیمت کل : 120,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم شهیدی
کد ملک: 9916
تاریخ: 1398/2/21

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خاوران

مغازه و املاک تجاری،12 متری

قیمت کل : 160,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 9913
تاریخ: 1398/2/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،43 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 55,000,000 تومان
نام مالك: آقای قاسم نژاد
کد ملک: 9909
تاریخ: 1398/2/17

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : اوین

مغازه و املاک تجاری،50 متری

قیمت کل : 15,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فکری
کد ملک: 9898
تاریخ: 1398/2/12

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : امامزاده حسن

مغازه و املاک تجاری،13 متری

قیمت کل : 700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرعمادی
کد ملک: 9889
تاریخ: 1398/2/11

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ستارخان

مغازه و املاک تجاری،51 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,000,000 تومان
نام مالك: خانم حبیبی
کد ملک: 9883
تاریخ: 1398/2/8

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : میدان ولیعصر

مغازه و املاک تجاری،36 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 35,000,000 تومان
نام مالك: آقای پرتوی
کد ملک: 9874
تاریخ: 1398/2/5

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ولیعصر

مغازه و املاک تجاری،30 متری

قیمت کل : 60,000,000 تومان
قیمت متری : 23,000,000 تومان
نام مالك: آقای اساری
کد ملک: 9872
تاریخ: 1398/2/5

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : امام خمینی

مغازه و املاک تجاری،94 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 9864
تاریخ: 1398/1/31

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : امامزاده حسن

مغازه و املاک تجاری،15 متری

قیمت کل : 150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم اکبری
کد ملک: 9863
تاریخ: 1398/1/31

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بدرقه
کد ملک: 9851
تاریخ: 1398/1/29

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شاد آباد

مغازه و املاک تجاری،0 متری

قیمت کل : 13,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسن زاده
کد ملک: 9844
تاریخ: 1398/1/27

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پامنار

مغازه و املاک تجاری،460 متری

قیمت کل : 10,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یاجدا
کد ملک: 9843
تاریخ: 1398/1/27

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شوش

مغازه و املاک تجاری،31 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 65,000,000 تومان
نام مالك: آقای حقیقت
کد ملک: 9842
تاریخ: 1398/1/27

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

مغازه و املاک تجاری،50 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 55,000,000 تومان
نام مالك: آقای سعادت
کد ملک: 9836
تاریخ: 1398/1/25

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران

مغازه و املاک تجاری،12 متری

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 9825
تاریخ: 1398/1/21

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : یوسف آباد

مغازه و املاک تجاری،77 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 155,000,000 تومان
نام مالك: آقای جلیلی
کد ملک: 9805
تاریخ: 1397/12/12

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : بازار تهران

مغازه و املاک تجاری،4 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غدیری
کد ملک: 9794
تاریخ: 1397/12/8

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جیحون

مغازه و املاک تجاری،120 متری

قیمت کل : 50,000,000 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای دولتی
کد ملک: 9783
تاریخ: 1397/12/1

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : حافظ

مغازه و املاک تجاری،23 متری

قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شفیعی
کد ملک: 9782
تاریخ: 1397/12/1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...