جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 646 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : تجریش

مغازه و املاک تجاری،37 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 280,000,000 تومان
نام مالك: آقای شایان
کد ملک: 9567
تاریخ: 1397/9/26

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : عباس آباد

مغازه و املاک تجاری،17 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 115,000,000 تومان
نام مالك: خانم گرجی
کد ملک: 9542
تاریخ: 1397/9/21

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ولیعصر

مغازه و املاک تجاری،83 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای تیموری
کد ملک: 9535
تاریخ: 1397/9/20

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : هفت تیر

مغازه و املاک تجاری،17 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000,000 تومان
نام مالك: آقای نادری
کد ملک: 9527
تاریخ: 1397/9/19

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نارمک

مغازه و املاک تجاری،35 متری

قیمت کل : 850,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرهنگ نیا
کد ملک: 9496
تاریخ: 1397/9/14

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خیام

مغازه و املاک تجاری،71 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای باستانی
کد ملک: 9493
تاریخ: 1397/9/14

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : رسالت

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 35,000,000 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 9466
تاریخ: 1397/9/8

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : ناصر خسرو

مغازه و املاک تجاری،10 متری

قیمت کل : 2,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عمویی
کد ملک: 9462
تاریخ: 1397/9/7

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : 17 شهریور

مغازه و املاک تجاری،25 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 11,000,000 تومان
نام مالك: آقای پیل روبی
کد ملک: 9444
تاریخ: 1397/9/5

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جلال آل احمد

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فتحی
کد ملک: 9441
تاریخ: 1397/9/3

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : عبدل آباد

مغازه و املاک تجاری،8 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پرتوی
کد ملک: 9440
تاریخ: 1397/9/3

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : نارمک

مغازه و املاک تجاری،14 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای پیغمبری
کد ملک: 9424
تاریخ: 1397/8/29

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : جوادیه

مغازه و املاک تجاری،28 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 25,000,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 9419
تاریخ: 1397/8/28

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : فردوسی

مغازه و املاک تجاری،51 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 30,000,000 تومان
نام مالك: آقای عباسی
کد ملک: 9417
تاریخ: 1397/8/28

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : هفت حوض

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 880,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عابدینی
کد ملک: 9386
تاریخ: 1397/8/22

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : خراسان

مغازه و املاک تجاری،125 متری

قیمت کل : 120,000,000 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای نو عمانی
کد ملک: 9384
تاریخ: 1397/8/22

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : الغدیر

مغازه و املاک تجاری،80 متری

قیمت کل : 4,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نصیری
کد ملک: 9362
تاریخ: 1397/8/14

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : شهرک غرب

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 70,000,000 تومان
نام مالك: آقای محمدزاده
کد ملک: 9352
تاریخ: 1397/8/12

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : عبدل آباد

مغازه و املاک تجاری،16 متری

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گلدانی
کد ملک: 9348
تاریخ: 1397/8/12

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : طالقانی

مغازه و املاک تجاری،40 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 31,000,000 تومان
نام مالك: آقای شریعتی
کد ملک: 9326
تاریخ: 1397/8/7

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : مفتح شمالی

مغازه و املاک تجاری،20 متری

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 15,000,000 تومان
نام مالك: آقای عبدوالرحیمی
کد ملک: 9318
تاریخ: 1397/8/6

فروش مغازه و املاک تجاری تهران : تهران : پیروزی

مغازه و املاک تجاری،15 متری

قیمت کل : 950,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم گودرزی
کد ملک: 9316
تاریخ: 1397/8/5
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30