جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 58 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 4,500,000,000 تومان
قیمت متری : 2,800,000 تومان
نام مالك: آقای ملک
کد ملک: 9195
تاریخ: 1397/7/18

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : رسالت

ویلا- خانه ویلایی،163 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شاکر
کد ملک: 9154
تاریخ: 1397/7/12

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 3,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عزیزی
کد ملک: 8714
تاریخ: 1397/5/13

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : همت غرب

ویلا- خانه ویلایی،40 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرآقابابا
کد ملک: 8631
تاریخ: 1397/5/2

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : نیاوران

ویلا- خانه ویلایی،740 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 18,500,000 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 7853
تاریخ: 1397/1/19

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : جاده قدیم کرج

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرهنگ
کد ملک: 7423
تاریخ: 1396/10/23

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران

ویلا- خانه ویلایی،145 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای توکلی
کد ملک: 7053
تاریخ: 1396/9/16

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : بلوار فردوس

ویلا- خانه ویلایی،400 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رفیعی
کد ملک: 7051
تاریخ: 1396/9/16

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : شهرک غرب

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 49,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یزدان
کد ملک: 6928
تاریخ: 1396/9/1

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : تهرانسر

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 650,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: هاشم شجاعی
کد ملک: 6519
تاریخ: 1396/7/18

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : شمیران نو

ویلا- خانه ویلایی،65 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 470,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عطار
کد ملک: 5997
تاریخ: 1396/5/23

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : سعادت آباد

ویلا- خانه ویلایی،110 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم آرامی
کد ملک: 5495
تاریخ: 1396/3/30

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : دهکده المپیک

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سنایی
کد ملک: 5474
تاریخ: 1396/3/28

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : ابوذر

ویلا- خانه ویلایی،210 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 7,500,000 تومان
نام مالك: آقای اقبال
کد ملک: 5434
تاریخ: 1396/3/21

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : پونک

ویلا- خانه ویلایی،312 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مرادی
کد ملک: 5400
تاریخ: 1396/3/11

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : شهرک غرب - فاز 5

ویلا- خانه ویلایی،188 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 5,680,000,000 تومان
قیمت متری : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای نیکرو
کد ملک: 5385
تاریخ: 1396/3/9

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : امیرآباد

ویلا- خانه ویلایی،230 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 1,974,000,000 تومان
قیمت متری : 10,500,000 تومان
نام مالك: كوچكى
کد ملک: 5205
تاریخ: 1396/2/21

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران

ویلا- خانه ویلایی،176 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امینی
کد ملک: 5183
تاریخ: 1396/2/17

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : 17 شهریور

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عموری
کد ملک: 5150
تاریخ: 1396/2/10

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : ولیعصر

ویلا- خانه ویلایی،1200 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مقدم
کد ملک: 5114
تاریخ: 1396/1/23

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : فرمانیه

ویلا- خانه ویلایی،510 متری ، اتاق:6

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 18,000,000 تومان
نام مالك: آقای سعادتمند
کد ملک: 5111
تاریخ: 1396/1/21

فروش ویلا- خانه ویلایی تهران : تهران : اوین

ویلا- خانه ویلایی،250 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شعیبی
کد ملک: 4652
تاریخ: 1395/11/12
 1 2 3