جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 293 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش املاک اداری تهران : تهران : پاسداران

املاک اداری،58 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بناها
کد ملک: 7694
تاریخ: 1396/12/2

فروش املاک اداری تهران : تهران : آزادی

املاک اداری،70 متری

قیمت کل : 355,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسکندری
کد ملک: 7668
تاریخ: 1396/11/29

فروش املاک اداری تهران : تهران : عباس آباد ( بهشتی )

املاک اداری،66 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 7,000,000 تومان
نام مالك: خانم فاضل
کد ملک: 7663
تاریخ: 1396/11/28

فروش املاک اداری تهران : تهران : ونک

املاک اداری،61 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 13,000,000 تومان
نام مالك: آقای قدیمی
کد ملک: 7652
تاریخ: 1396/11/26

فروش املاک اداری تهران : تهران : عباس آباد ( بهشتی )

املاک اداری،70 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 11,000,000 تومان
نام مالك: آقای فانی
کد ملک: 7614
تاریخ: 1396/11/15

فروش املاک اداری تهران : تهران : عباس آباد ( بهشتی )

املاک اداری،103 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 8,900,000 تومان
نام مالك: خانم عرب کریمی
کد ملک: 7612
تاریخ: 1396/11/15

فروش املاک اداری تهران : تهران : پاسداران

املاک اداری،123 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 14,000,000 تومان
نام مالك: آقای مهمیمنیان
کد ملک: 7592
تاریخ: 1396/11/12

فروش املاک اداری تهران : تهران : سعادت آباد - چهارراه سرو

املاک اداری،103 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای پریشانی
کد ملک: 7588
تاریخ: 1396/11/11

فروش املاک اداری تهران : تهران : میدان بهارستان

املاک اداری،81 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7577
تاریخ: 1396/11/10

فروش املاک اداری تهران : تهران : جنت آباد شمالی

املاک اداری،100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای باصری
کد ملک: 7571
تاریخ: 1396/11/9

فروش املاک اداری تهران : تهران : میدان انقلاب

املاک اداری،70 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,500,000 تومان
نام مالك: آقای فرامرزی
کد ملک: 7539
تاریخ: 1396/11/4

فروش املاک اداری تهران : تهران : نواب

املاک اداری،34 متری

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هاشمی
کد ملک: 7532
تاریخ: 1396/11/3

فروش املاک اداری تهران : تهران : شهرزیبا

املاک اداری،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای کاشانی
کد ملک: 7531
تاریخ: 1396/11/3

فروش املاک اداری تهران : تهران : شهرک غرب - فرحزادی

املاک اداری،129 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 13,500,000 تومان
نام مالك: آقای آذرپیکان
کد ملک: 7521
تاریخ: 1396/11/2

فروش املاک اداری تهران : تهران : عباس آباد ( بهشتی )

املاک اداری،900 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رفاهی
کد ملک: 7505
تاریخ: 1396/11/1

فروش املاک اداری تهران : تهران : پاسداران

املاک اداری،125 متری

قیمت کل : 10,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هدایت
کد ملک: 7500
تاریخ: 1396/11/1

فروش املاک اداری تهران : تهران : پاسداران

املاک اداری،90 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای قربانی
کد ملک: 7465
تاریخ: 1396/10/26

فروش املاک اداری تهران : تهران : فردوسی

املاک اداری،87 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مولوی
کد ملک: 7459
تاریخ: 1396/10/25

فروش املاک اداری تهران : تهران : ولنجک

املاک اداری،140 متری

قیمت کل : 430,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رحمانی
کد ملک: 7340
تاریخ: 1396/10/12

فروش املاک اداری تهران : تهران : عبدل آباد

املاک اداری،63 متری

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7305
تاریخ: 1396/10/9

فروش املاک اداری تهران : تهران : ستارخان

املاک اداری،8 متری

قیمت کل : 5,000,000 تومان
قیمت متری : 950,000,000 تومان
نام مالك: آقای مخترع
کد ملک: 7302
تاریخ: 1396/10/9

فروش املاک اداری تهران : تهران : عباس آباد

املاک اداری،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نورایی
کد ملک: 7290
تاریخ: 1396/10/6
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14