جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 328 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش املاک اداری تهران : تهران : قزوین

املاک اداری،62 متری

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فخریان
کد ملک: 8406
تاریخ: 1397/4/2

فروش املاک اداری تهران : تهران : کاشانی

املاک اداری،100 متری

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای حجازی
کد ملک: 8396
تاریخ: 1397/3/30

فروش املاک اداری تهران : تهران : پاسداران

املاک اداری،128 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 8378
تاریخ: 1397/3/28

فروش املاک اداری تهران : تهران : پیامبر

املاک اداری،1300 متری

قیمت کل : 14,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اتابکی
کد ملک: 8372
تاریخ: 1397/3/28

فروش املاک اداری تهران : تهران : مطهری

املاک اداری،55 متری

قیمت کل : 440,000,000 تومان
قیمت متری : 8,000,000 تومان
نام مالك: آقای پرنده
کد ملک: 8335
تاریخ: 1397/3/21

فروش املاک اداری تهران : تهران : سهروردی شمالی

املاک اداری،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دکتر سینکی
کد ملک: 8333
تاریخ: 1397/3/21

فروش املاک اداری تهران : تهران : ناصر خسرو

املاک اداری،100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دکتر سینکی
کد ملک: 8332
تاریخ: 1397/3/21

فروش املاک اداری تهران : تهران : کارگر جنوبی

املاک اداری،35 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احدی
کد ملک: 8290
تاریخ: 1397/3/10

فروش املاک اداری تهران : تهران : فاطمی

املاک اداری،120 متری

قیمت کل : 1,320,000,000 تومان
قیمت متری : 11,000,000 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 8265
تاریخ: 1397/3/7

فروش املاک اداری تهران : تهران : شهرک راه آهن

املاک اداری،148 متری

قیمت کل : 1,924,000,000 تومان
قیمت متری : 13,000,000 تومان
نام مالك: آقای طباطبایی
کد ملک: 8232
تاریخ: 1397/3/3

فروش املاک اداری تهران : تهران : ونک

املاک اداری،114 متری

قیمت کل : 2,052,000,000 تومان
قیمت متری : 18,000,000 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 8161
تاریخ: 1397/2/25

فروش املاک اداری تهران : تهران : کامرانیه جنوبی

املاک اداری،1102 متری

قیمت کل : 115,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرباقری
کد ملک: 8153
تاریخ: 1397/2/24

فروش املاک اداری تهران : تهران : ملاصدرا

املاک اداری،160 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فقیهی
کد ملک: 8096
تاریخ: 1397/2/18

فروش املاک اداری تهران : تهران : امیرآباد

املاک اداری،186 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,500,000 تومان
نام مالك: خانم میهن پرست
کد ملک: 8088
تاریخ: 1397/2/17

فروش املاک اداری تهران : تهران : اقدسیه

املاک اداری،98 متری

قیمت کل : 850,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اکبری
کد ملک: 8082
تاریخ: 1397/2/16

فروش املاک اداری تهران : تهران : سهروردی جنوبی

املاک اداری،82 متری

قیمت کل : 820,000,000 تومان
قیمت متری : 10,000,000 تومان
نام مالك: خانم اتفاق
کد ملک: 8042
تاریخ: 1397/2/10

فروش املاک اداری تهران : تهران : میدان ولیعصر

املاک اداری،90 متری

قیمت کل : 585,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سعیدی
کد ملک: 8029
تاریخ: 1397/2/9

فروش املاک اداری تهران : تهران : نازی آباد

املاک اداری،55 متری

قیمت کل : 382,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فیضی پور
کد ملک: 8024
تاریخ: 1397/2/9

فروش املاک اداری تهران : تهران : هنگام

املاک اداری،220 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,800,000 تومان
نام مالك: آقای پاشایی
کد ملک: 8016
تاریخ: 1397/2/8

فروش املاک اداری تهران : تهران : ونک

املاک اداری،59 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای دانا
کد ملک: 7993
تاریخ: 1397/2/5

فروش املاک اداری تهران : تهران : پونک

املاک اداری،138 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 7976
تاریخ: 1397/2/3

فروش املاک اداری تهران : تهران : شریعتی

املاک اداری،56 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقاي بهبهاني
کد ملک: 7959
تاریخ: 1397/2/1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15