جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 108 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : جاده قدیم کرج

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 6,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آقاجانی
کد ملک: 9208
تاریخ: 1397/7/21

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : خاوران

زمین ، باغ و باغچه،1300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 95,000,000 تومان
نام مالك: آقای امیر افشاری
کد ملک: 9071
تاریخ: 1397/7/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،640 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,250,000 تومان
نام مالك: خانم حسینی
کد ملک: 8911
تاریخ: 1397/6/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،32000 متری

قیمت کل : 3,600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 8857
تاریخ: 1397/6/1

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،1750 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای هنرور
کد ملک: 8841
تاریخ: 1397/5/28

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : افسریه

زمین ، باغ و باغچه،3450 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای سیدی
کد ملک: 8823
تاریخ: 1397/5/27

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : خلیج فارس

زمین ، باغ و باغچه،60 متری

قیمت کل : 43,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سرلک
کد ملک: 8762
تاریخ: 1397/5/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،20000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فراهانی
کد ملک: 8630
تاریخ: 1397/5/2

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،20000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: آقای مشیری
کد ملک: 8580
تاریخ: 1397/4/27

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،1733 متری

قیمت کل : 750,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اکبری
کد ملک: 8538
تاریخ: 1397/4/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

زمین ، باغ و باغچه،163 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمد
کد ملک: 8521
تاریخ: 1397/4/17

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : آزادگان

زمین ، باغ و باغچه،7000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,100,000 تومان
نام مالك: آقای شفیعی
کد ملک: 8473
تاریخ: 1397/4/9

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،9200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 8419
تاریخ: 1397/4/2

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : ازگل

زمین ، باغ و باغچه،25000 متری

قیمت کل : 60,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یوسفی
کد ملک: 8368
تاریخ: 1397/3/28

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : همت غرب

زمین ، باغ و باغچه،5037 متری

قیمت کل : 12,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدرضا پالار
کد ملک: 8308
تاریخ: 1397/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای شریفیان
کد ملک: 8105
تاریخ: 1397/2/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : خاوران

زمین ، باغ و باغچه،40000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زهرایی
کد ملک: 8033
تاریخ: 1397/2/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : خاوران

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 40,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 7989
تاریخ: 1397/2/5

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : افسریه

زمین ، باغ و باغچه،520 متری

قیمت کل : 105,000,000 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 7948
تاریخ: 1397/1/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهدویانی
کد ملک: 7872
تاریخ: 1397/1/21

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : لویزان

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای سولگی
کد ملک: 7869
تاریخ: 1397/1/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،1140 متری

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رسولی
کد ملک: 7852
تاریخ: 1397/1/19
 1 2 3 4 5