جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 88 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: خانم ریحانی
کد ملک: 7602
تاریخ: 1396/11/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،17000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کریم خانی
کد ملک: 7563
تاریخ: 1396/11/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،3600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 7460
تاریخ: 1396/10/25

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : یافت آباد

زمین ، باغ و باغچه،1002 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای آشتیانی
کد ملک: 7374
تاریخ: 1396/10/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

زمین ، باغ و باغچه،40000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای فراصتی
کد ملک: 7359
تاریخ: 1396/10/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 20,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امینی
کد ملک: 7326
تاریخ: 1396/10/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : جمالزاده - نصرت

زمین ، باغ و باغچه،30000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 8,000 تومان
نام مالك: آقای امینی
کد ملک: 7325
تاریخ: 1396/10/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،20000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 45,000 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 7307
تاریخ: 1396/10/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : اتوبان حکیم

زمین ، باغ و باغچه،3400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای سرابی
کد ملک: 7271
تاریخ: 1396/10/5

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : ولیعصر

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: رادمنش
کد ملک: 7257
تاریخ: 1396/10/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : ستارخان

زمین ، باغ و باغچه،360 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رادمنش
کد ملک: 7222
تاریخ: 1396/9/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : اتوبان ارتش

زمین ، باغ و باغچه،1300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 12,500,000 تومان
نام مالك: آقای حیدری
کد ملک: 7216
تاریخ: 1396/9/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

زمین ، باغ و باغچه،7848 متری

قیمت کل : 3,800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اشناب
کد ملک: 7071
تاریخ: 1396/9/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 850,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 6716
تاریخ: 1396/8/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : آزادگان

زمین ، باغ و باغچه،28000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 6712
تاریخ: 1396/8/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : فدائیان اسلام - بعثت

زمین ، باغ و باغچه،1400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای یارلو
کد ملک: 6689
تاریخ: 1396/8/6

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : بلوار ابوذر - بهنام

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 6640
تاریخ: 1396/8/1

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : کن

زمین ، باغ و باغچه،600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: آقای طالبی
کد ملک: 6626
تاریخ: 1396/7/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : راه آهن

زمین ، باغ و باغچه،1032 متری

قیمت کل : 180,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ترابی زاده
کد ملک: 6611
تاریخ: 1396/7/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : آزادگان

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: زندی
کد ملک: 6596
تاریخ: 1396/7/26

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

زمین ، باغ و باغچه،540 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای خدابخشی
کد ملک: 6353
تاریخ: 1396/6/27

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : خراسان

زمین ، باغ و باغچه،520 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 6351
تاریخ: 1396/6/27
 1 2 3 4