جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 99 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : ازگل

زمین ، باغ و باغچه،25000 متری

قیمت کل : 60,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یوسفی
کد ملک: 8368
تاریخ: 1397/3/28

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : همت غرب

زمین ، باغ و باغچه،5037 متری

قیمت کل : 12,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدرضا پالار
کد ملک: 8308
تاریخ: 1397/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای شریفیان
کد ملک: 8105
تاریخ: 1397/2/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : خاوران

زمین ، باغ و باغچه،40000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زهرایی
کد ملک: 8033
تاریخ: 1397/2/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : خاوران

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 40,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 7989
تاریخ: 1397/2/5

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : افسریه

زمین ، باغ و باغچه،520 متری

قیمت کل : 105,000,000 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 7948
تاریخ: 1397/1/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهدویانی
کد ملک: 7872
تاریخ: 1397/1/21

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : لویزان

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای سولگی
کد ملک: 7869
تاریخ: 1397/1/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،1140 متری

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رسولی
کد ملک: 7852
تاریخ: 1397/1/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : سعادت آباد

زمین ، باغ و باغچه،26000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فراصتی
کد ملک: 7778
تاریخ: 1396/12/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : شاد آباد

زمین ، باغ و باغچه،3250 متری

قیمت کل : 8,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 7715
تاریخ: 1396/12/7

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: خانم ریحانی
کد ملک: 7602
تاریخ: 1396/11/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،17000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کریم خانی
کد ملک: 7563
تاریخ: 1396/11/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،3600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 7460
تاریخ: 1396/10/25

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : یافت آباد

زمین ، باغ و باغچه،1002 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای آشتیانی
کد ملک: 7374
تاریخ: 1396/10/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

زمین ، باغ و باغچه،40000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای فراصتی
کد ملک: 7359
تاریخ: 1396/10/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 20,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امینی
کد ملک: 7326
تاریخ: 1396/10/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : جمالزاده - نصرت

زمین ، باغ و باغچه،30000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 8,000 تومان
نام مالك: آقای امینی
کد ملک: 7325
تاریخ: 1396/10/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،20000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 45,000 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 7307
تاریخ: 1396/10/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : اتوبان حکیم

زمین ، باغ و باغچه،3400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای سرابی
کد ملک: 7271
تاریخ: 1396/10/5

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : ولیعصر

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: رادمنش
کد ملک: 7257
تاریخ: 1396/10/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : ستارخان

زمین ، باغ و باغچه،360 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رادمنش
کد ملک: 7222
تاریخ: 1396/9/29
 1 2 3 4 5