جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 5 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش دامداری ، مرغداری تهران : تهران : فاطمی

دامداری ، مرغداری،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای محبی
کد ملک: 8971
تاریخ: 1397/6/17

فروش دامداری ، مرغداری تهران : تهران

دامداری ، مرغداری،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حبیبیان
کد ملک: 3450
تاریخ: 1395/7/4

فروش دامداری ، مرغداری تهران : تهران

دامداری ، مرغداری،36000 متری

قیمت کل : 1,400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 3417
تاریخ: 1395/7/1

فروش دامداری ، مرغداری تهران : تهران

دامداری ، مرغداری،3000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2299
تاریخ: 1395/3/30

فروش دامداری ، مرغداری تهران : تهران : خاوران

دامداری ، مرغداری،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2187
تاریخ: 1395/3/18
 1