جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 1707 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

آپارتمان،140 متری ، طبقه:2، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: حاجی طاهری
کد ملک: 10218
تاریخ: 1398/6/25

فروش آپارتمان تهران : تهران

آپارتمان،74 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مظهر
کد ملک: 10217
تاریخ: 1398/6/23

فروش آپارتمان تهران : تهران : کاشانی

آپارتمان،108 متری ، طبقه:3، اتاق:3

قیمت کل : 2,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 10213
تاریخ: 1398/6/21

فروش آپارتمان تهران : تهران : پیروزی

آپارتمان،97 متری ، طبقه:تمام طبقات، نوساز، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 13,000,000 تومان
نام مالك: آقای اخیاری
کد ملک: 10209
تاریخ: 1398/6/20

فروش آپارتمان تهران : تهران : طالقانی

آپارتمان،95 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حجتی
کد ملک: 10205
تاریخ: 1398/6/12

فروش آپارتمان تهران : تهران : قائم مقام

آپارتمان،68 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 680,000,000 تومان
قیمت متری : 10,000,000 تومان
نام مالك: خانم باقری
کد ملک: 10195
تاریخ: 1398/6/10

فروش آپارتمان تهران : تهران : شهرک ولیعصر

آپارتمان،43 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نبوی
کد ملک: 10194
تاریخ: 1398/6/10

فروش آپارتمان تهران : تهران : میرداماد

آپارتمان،205 متری ، طبقه:5، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 22,000,000 تومان
نام مالك: خانم فتحیان
کد ملک: 10192
تاریخ: 1398/6/9

فروش آپارتمان تهران : تهران : پیروزی

آپارتمان،57 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 680,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای لطفی
کد ملک: 10189
تاریخ: 1398/6/7

فروش آپارتمان تهران : تهران : سعادت آباد

آپارتمان،100 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای انتظاری
کد ملک: 10187
تاریخ: 1398/6/7

فروش آپارتمان تهران : تهران : شهران

آپارتمان،140 متری ، طبقه:4، اتاق:3

قیمت کل : 1,900,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رحیمی
کد ملک: 10186
تاریخ: 1398/6/6

فروش آپارتمان تهران : تهران : درکه

آپارتمان،102 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 10185
تاریخ: 1398/6/6

فروش آپارتمان تهران : تهران : پیروزی

آپارتمان،78 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 1,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محسنی
کد ملک: 10178
تاریخ: 1398/6/4

فروش آپارتمان تهران : تهران : شهرک اکباتان

آپارتمان،54 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 16,000,000 تومان
نام مالك: آقای ستاری
کد ملک: 10173
تاریخ: 1398/6/3

فروش آپارتمان تهران : تهران : فرحزاد

آپارتمان،87 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 20,000,000 تومان
نام مالك: خانم سیف
کد ملک: 10172
تاریخ: 1398/6/3

فروش آپارتمان تهران : تهران : جردن

آپارتمان،128 متری ، طبقه:3، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 25,000,000 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 10164
تاریخ: 1398/6/2

فروش آپارتمان تهران : تهران : ستاری

آپارتمان،119 متری ، طبقه:2، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 18,000,000 تومان
نام مالك: آقای قدیمی
کد ملک: 10163
تاریخ: 1398/6/2

فروش آپارتمان تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

آپارتمان،57 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم نبی سی
کد ملک: 10162
تاریخ: 1398/6/2

فروش آپارتمان تهران : تهران : خانی آباد

آپارتمان،88 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,500,000 تومان
نام مالك: خانم عبدلی
کد ملک: 10158
تاریخ: 1398/5/30

فروش آپارتمان تهران : تهران : شریعتی

آپارتمان،90 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای همایون
کد ملک: 10157
تاریخ: 1398/5/30

فروش آپارتمان تهران : تهران : جمهوری

آپارتمان،70 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 650,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای منوچهری
کد ملک: 10154
تاریخ: 1398/5/28

فروش آپارتمان تهران : تهران : یوسف آباد

آپارتمان،181 متری ، طبقه:5، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 30,000,000 تومان
نام مالك: آقای مصطفوی
کد ملک: 10151
تاریخ: 1398/5/27
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...