جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 1674 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : تهران : سعادت آباد

آپارتمان،130 متری ، طبقه:4، اتاق:3

قیمت کل : 1,144,000,000 تومان
قیمت متری : 8,800,000 تومان
نام مالك: نوبری
کد ملک: 6139
تاریخ: 1396/6/4

فروش آپارتمان تهران : تهران : کاشانی

آپارتمان،80 متری ، طبقه:5، اتاق:2

قیمت کل : 480,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم امن زاده
کد ملک: 7639
تاریخ: 1396/11/24

فروش آپارتمان تهران : تهران : زعفرانیه

آپارتمان،150 متری ، طبقه:8، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 18,000,000 تومان
نام مالك: آقای چمن پیرا
کد ملک: 7607
تاریخ: 1396/11/14

فروش آپارتمان تهران : تهران : رسالت

آپارتمان،40 متری ، طبقه:3 و 4، اتاق:1

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پارسا
کد ملک: 7599
تاریخ: 1396/11/12

فروش آپارتمان تهران : تهران

آپارتمان،176 متری ، طبقه:4، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 16,500,000 تومان
نام مالك: آقای وزین دل
کد ملک: 7582
تاریخ: 1396/11/10

فروش آپارتمان تهران : تهران : ستارخان

آپارتمان،110 متری ، طبقه:5، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 8,300,000 تومان
نام مالك: آقای ابراهیمی
کد ملک: 7575
تاریخ: 1396/11/10

فروش آپارتمان تهران : تهران : شیخ بهائی

آپارتمان،92 متری ، طبقه:11، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کاووسی
کد ملک: 7558
تاریخ: 1396/11/7

فروش آپارتمان تهران : تهران : استاد معین

آپارتمان،48 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 120,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم قربان زاده
کد ملک: 7550
تاریخ: 1396/11/7

فروش آپارتمان تهران : تهران

آپارتمان،90 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 85,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فولادین
کد ملک: 7530
تاریخ: 1396/11/3

فروش آپارتمان تهران : تهران : رسالت

آپارتمان،40 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 120,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم شریفی
کد ملک: 7494
تاریخ: 1396/10/30

فروش آپارتمان تهران : تهران : سبلان شمالی

آپارتمان،35 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 125,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عرب
کد ملک: 7472
تاریخ: 1396/10/27

فروش آپارتمان تهران : تهران : وحدت اسلامی

آپارتمان،54 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای مردانی
کد ملک: 7467
تاریخ: 1396/10/26

فروش آپارتمان تهران : تهران : یافت آباد

آپارتمان،87 متری ، طبقه:3، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 240,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهزاد توکلیان
کد ملک: 7453
تاریخ: 1396/10/24

فروش آپارتمان تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

آپارتمان،80 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 230,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آذرفر
کد ملک: 7451
تاریخ: 1396/10/24

فروش آپارتمان تهران : تهران : ابوسعید

آپارتمان،70 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,350,000 تومان
نام مالك: خانم قاسمی
کد ملک: 7448
تاریخ: 1396/10/24

فروش آپارتمان تهران : تهران : پاسداران

آپارتمان،175 متری ، طبقه:5، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 7432
تاریخ: 1396/10/23

فروش آپارتمان تهران : تهران : پیروزی

آپارتمان،95 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 440,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم محمدی
کد ملک: 7395
تاریخ: 1396/10/19

فروش آپارتمان تهران : تهران : درکه

آپارتمان،120 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 40,000,000 تومان
قیمت متری : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای شیرازی
کد ملک: 7365
تاریخ: 1396/10/14

فروش آپارتمان تهران : تهران

آپارتمان،50 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 110,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یوسفی
کد ملک: 7357
تاریخ: 1396/10/13

فروش آپارتمان تهران : تهران : هاشمی

آپارتمان،41 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 143,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کلیمی
کد ملک: 7356
تاریخ: 1396/10/13

فروش آپارتمان تهران : تهران : خراسان

آپارتمان،48 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:1

قیمت کل : 240,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مرادی
کد ملک: 7342
تاریخ: 1396/10/12

فروش آپارتمان تهران : تهران : تهرانپارس

آپارتمان،118 متری ، طبقه:5، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 7334
تاریخ: 1396/10/11
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...