جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 1605 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : تهران : خراسان

آپارتمان،80 متری ، طبقه:؟، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,300,000 تومان
نام مالك: آقای طاهری
کد ملک: 9404
تاریخ: 1397/8/26

فروش آپارتمان تهران : تهران : شهرک دانشگاه تهران

آپارتمان،100 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم معتکف پور
کد ملک: 9394
تاریخ: 1397/8/23

فروش آپارتمان تهران : تهران : گمرک

آپارتمان،52 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 9390
تاریخ: 1397/8/22

فروش آپارتمان تهران : تهران : ستاری

آپارتمان،45 متری ، طبقه:2.5، اتاق:1

قیمت کل : 620,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم فخر
کد ملک: 9389
تاریخ: 1397/8/22

فروش آپارتمان تهران : تهران : کاشانک

آپارتمان،84 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم میناپور
کد ملک: 9374
تاریخ: 1397/8/19

فروش آپارتمان تهران : تهران : نعمت آباد

آپارتمان،60 متری ، طبقه:تمام طبقات ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای غلامی
کد ملک: 9369
تاریخ: 1397/8/14

فروش آپارتمان تهران : تهران : آزادی

آپارتمان،67 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 580,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نصیری
کد ملک: 9365
تاریخ: 1397/8/14

فروش آپارتمان تهران : تهران

آپارتمان،134 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,800,000 تومان
نام مالك: آقای غلامی
کد ملک: 9359
تاریخ: 1397/8/13

فروش آپارتمان تهران : تهران : سعادت آباد

آپارتمان،71 متری ، طبقه:10، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 14,500,000 تومان
نام مالك: آقای عباسی
کد ملک: 9336
تاریخ: 1397/8/9

فروش آپارتمان تهران : تهران : نامجو ( گرگان )

آپارتمان،92 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 810,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ادب دوست
کد ملک: 9333
تاریخ: 1397/8/9

فروش آپارتمان تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

آپارتمان،37 متری ، طبقه:4، اتاق:؟

قیمت کل : 180,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسن وند
کد ملک: 9303
تاریخ: 1397/8/3

فروش آپارتمان تهران : تهران : منیریه

آپارتمان،52 متری ، طبقه:زیر همکف، اتاق:1

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم تقوی
کد ملک: 9256
تاریخ: 1397/7/25

فروش آپارتمان تهران : تهران : خیابان دماوند

آپارتمان،52 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 365,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امیری
کد ملک: 9241
تاریخ: 1397/7/24

فروش آپارتمان تهران : تهران : نامجو ( گرگان )

آپارتمان،54 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای نوری
کد ملک: 9232
تاریخ: 1397/7/23

فروش آپارتمان تهران : تهران : نارمک

آپارتمان،54 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 8,500,000 تومان
نام مالك: آقای نصرالله زاده
کد ملک: 9229
تاریخ: 1397/7/23

فروش آپارتمان تهران : تهران : شمس آباد

آپارتمان،74 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 840,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ابراهیمی
کد ملک: 9162
تاریخ: 1397/7/14

فروش آپارتمان تهران : تهران : سبلان جنوبی

آپارتمان،27 متری ، طبقه:؟، اتاق:؟

قیمت کل : 220,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شامانی
کد ملک: 9141
تاریخ: 1397/7/11

فروش آپارتمان تهران : تهران : کاشانی

آپارتمان،60 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اکبری
کد ملک: 9093
تاریخ: 1397/7/5

فروش آپارتمان تهران : تهران : بریانک

آپارتمان،62 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 280,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مسیبی
کد ملک: 9091
تاریخ: 1397/7/5

فروش آپارتمان تهران : تهران : افسریه

آپارتمان،65 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 440,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گودرزی
کد ملک: 9056
تاریخ: 1397/7/1

فروش آپارتمان تهران : تهران : شهدا

آپارتمان،56 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 270,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 9012
تاریخ: 1397/6/22

فروش آپارتمان تهران : تهران : نبرد

آپارتمان،65 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شیرخانی
کد ملک: 8936
تاریخ: 1397/6/12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...