جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 1718 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : تهران : افسریه

آپارتمان،65 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 440,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گودرزی
کد ملک: 9056
تاریخ: 1397/7/1

فروش آپارتمان تهران : تهران : شهدا

آپارتمان،56 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 270,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 9012
تاریخ: 1397/6/22

فروش آپارتمان تهران : تهران : نبرد

آپارتمان،65 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شیرخانی
کد ملک: 8936
تاریخ: 1397/6/12

فروش آپارتمان تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

آپارتمان،47 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 240,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 8929
تاریخ: 1397/6/11

فروش آپارتمان تهران : تهران : پیروزی

آپارتمان،53 متری ، طبقه:همکف، اتاق:1

قیمت کل : 372,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمد علی محمدی
کد ملک: 8905
تاریخ: 1397/6/7

فروش آپارتمان تهران : تهران : قزوین

آپارتمان،62 متری ، طبقه:2 ، اتاق:1

قیمت کل : 190,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فخریان
کد ملک: 8904
تاریخ: 1397/6/7

فروش آپارتمان تهران : تهران : ویلا

آپارتمان،120 متری ، طبقه:1 و 6، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 12,500,000 تومان
نام مالك: آقای محمد دوست
کد ملک: 8813
تاریخ: 1397/5/24

فروش آپارتمان تهران : تهران : امامت

آپارتمان،51 متری ، طبقه:همکف، اتاق:2

قیمت کل : 425,000,000 تومان
قیمت متری : 8,500,000 تومان
نام مالك: آقای غفاری
کد ملک: 8725
تاریخ: 1397/5/14

فروش آپارتمان تهران : تهران : طالقانی

آپارتمان،58 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 490,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شهابی
کد ملک: 8701
تاریخ: 1397/5/9

فروش آپارتمان تهران : تهران : پیروزی

آپارتمان،70 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 360,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شکیب
کد ملک: 8687
تاریخ: 1397/5/8

فروش آپارتمان تهران : تهران : سبلان

آپارتمان،80 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 10,000,000 تومان
نام مالك: خانم حیدری
کد ملک: 8647
تاریخ: 1397/5/3

فروش آپارتمان تهران : تهران : پونک - بلوار کمالی

آپارتمان،104 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 1,015,000,000 تومان
قیمت متری : 9,800,000 تومان
نام مالك: شاهپوری
کد ملک: 8602
تاریخ: 1397/4/30

فروش آپارتمان تهران : تهران : شریعتی

آپارتمان،108 متری ، طبقه:2 و 6، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 8,500,000 تومان
نام مالك: آقای سید صالحی
کد ملک: 8601
تاریخ: 1397/4/30

فروش آپارتمان تهران : تهران : مهرآباد

آپارتمان،65 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 240,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غفاری
کد ملک: 8595
تاریخ: 1397/4/28

فروش آپارتمان تهران : تهران : یادگار امام

آپارتمان،105 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 630,000,000 تومان
قیمت متری : 6,000,000 تومان
نام مالك: خانم احسانی
کد ملک: 8592
تاریخ: 1397/4/28

فروش آپارتمان تهران : تهران : گیشا

آپارتمان،240 متری ، طبقه:5، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 19,000,000 تومان
نام مالك: خانم موسی پور
کد ملک: 8574
تاریخ: 1397/4/26

فروش آپارتمان تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

آپارتمان،88 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 616,000,000 تومان
قیمت متری : 7,000,000 تومان
نام مالك: آقای رحیمی
کد ملک: 8494
تاریخ: 1397/4/11

فروش آپارتمان تهران : تهران : بلوار کشاورز

آپارتمان،133 متری ، طبقه:5، اتاق:3

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 7,500,000 تومان
نام مالك: آقای فخریان
کد ملک: 8407
تاریخ: 1397/4/2

فروش آپارتمان تهران : تهران : پیروزی

آپارتمان،78 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 660,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم زینالی
کد ملک: 8405
تاریخ: 1397/3/31

فروش آپارتمان تهران : تهران : وحدت اسلامی

آپارتمان،82 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 246,000,000 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای ملک محمدی
کد ملک: 8326
تاریخ: 1397/3/20

فروش آپارتمان تهران : تهران : فرمانیه

آپارتمان،97 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دکتر سینکی
کد ملک: 8322
تاریخ: 1397/3/20

فروش آپارتمان تهران : تهران : پاسداران

آپارتمان،250 متری ، طبقه:5، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 5,000,000,000 تومان
قیمت متری : 20,000,000 تومان
نام مالك: آقای هادی
کد ملک: 8300
تاریخ: 1397/3/12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...