جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 1655 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : تهران : میدان سپاه

آپارتمان،75 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کاووسی
کد ملک: 9936
تاریخ: 1398/2/30

فروش آپارتمان تهران : تهران : مهرآباد

آپارتمان،47 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 370,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم دادفر
کد ملک: 9931
تاریخ: 1398/2/28

فروش آپارتمان تهران : تهران : عباس آباد - اندیشه

آپارتمان،85 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 1,060,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرخی
کد ملک: 9928
تاریخ: 1398/2/25

فروش آپارتمان تهران : تهران : خاوران

آپارتمان،140 متری ، طبقه:1، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 9914
تاریخ: 1398/2/19

فروش آپارتمان تهران : تهران : تهرانپارس

آپارتمان،60 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای موسوی
کد ملک: 9906
تاریخ: 1398/2/15

فروش آپارتمان تهران : تهران : شریعتی

آپارتمان،99 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 220,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علی محمد
کد ملک: 9867
تاریخ: 1398/2/2

فروش آپارتمان تهران : تهران : خراسان

آپارتمان،40 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نصیری
کد ملک: 9862
تاریخ: 1398/1/31

فروش آپارتمان تهران : تهران : رسالت - کرمان

آپارتمان،61 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 738,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طاهری
کد ملک: 9853
تاریخ: 1398/1/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

آپارتمان،51 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 420,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خوش نیت
کد ملک: 9849
تاریخ: 1398/1/28

فروش آپارتمان تهران : تهران : گلبرگ غربی

آپارتمان،39 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 470,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم طباطبایی
کد ملک: 9816
تاریخ: 1398/1/19

فروش آپارتمان تهران : تهران : تهرانپارس

آپارتمان،60 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دهقانی
کد ملک: 9814
تاریخ: 1398/1/19

فروش آپارتمان تهران : تهران : بلوار کشاورز

آپارتمان،203 متری ، طبقه:4، اتاق:4

قیمت کل : 2,740,000,000 تومان
قیمت متری : 13,500,000 تومان
نام مالك: آقای توکل
کد ملک: 9810
تاریخ: 1398/1/18

فروش آپارتمان تهران : تهران : هفت حوض

آپارتمان،100 متری ، طبقه:1 و 2، اتاق:؟

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقای ملکی
کد ملک: 9808
تاریخ: 1397/12/15

فروش آپارتمان تهران : تهران : ایران

آپارتمان،115 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 1,450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غلامی
کد ملک: 9804
تاریخ: 1397/12/11

فروش آپارتمان تهران : تهران : اشرفی اصفهانی

آپارتمان،58 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 960,000,000 تومان
قیمت متری : 16,500,000 تومان
نام مالك: آقای خلقتی
کد ملک: 9792
تاریخ: 1397/12/4

فروش آپارتمان تهران : تهران : وحدت اسلامی

آپارتمان،67 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,850,000 تومان
نام مالك: خانم ناظمی
کد ملک: 9789
تاریخ: 1397/12/2

فروش آپارتمان تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

آپارتمان،50 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسین خانی
کد ملک: 9776
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

آپارتمان،55 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم تاجیک
کد ملک: 9775
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : میدان فلسطین

آپارتمان،52 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم خزایی
کد ملک: 9774
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : محلاتی

آپارتمان،65 متری ، طبقه:1، نوساز، اتاق:1 و 2

قیمت کل : 550,000,000 تومان
قیمت متری : 8,500,000 تومان
نام مالك: خانم صدر
کد ملک: 9773
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : کامرانیه جنوبی

آپارتمان،65 متری ، طبقه:5، اتاق:1

قیمت کل : 870,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رعیت
کد ملک: 9770
تاریخ: 1397/11/28

فروش آپارتمان تهران : تهران : تهرانپارس

آپارتمان،58 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 545,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهریاری
کد ملک: 9756
تاریخ: 1397/11/25
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...