جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 1639 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : تهران : رودکی ( سلسبیل )

آپارتمان،50 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسین خانی
کد ملک: 9776
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : مدنی ( نظام آباد )

آپارتمان،55 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم تاجیک
کد ملک: 9775
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : میدان فلسطین

آپارتمان،52 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم خزایی
کد ملک: 9774
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : محلاتی

آپارتمان،65 متری ، طبقه:1، نوساز، اتاق:1 و 2

قیمت کل : 550,000,000 تومان
قیمت متری : 8,500,000 تومان
نام مالك: خانم صدر
کد ملک: 9773
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : کامرانیه جنوبی

آپارتمان،65 متری ، طبقه:5، اتاق:1

قیمت کل : 870,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رعیت
کد ملک: 9770
تاریخ: 1397/11/28

فروش آپارتمان تهران : تهران : تهرانپارس

آپارتمان،58 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 545,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهریاری
کد ملک: 9756
تاریخ: 1397/11/25

فروش آپارتمان تهران : تهران : مهرآباد

آپارتمان،51 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهایی
کد ملک: 9755
تاریخ: 1397/11/25

فروش آپارتمان تهران : تهران : پیروزی

آپارتمان،50 متری ، طبقه:4، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 7,500,000 تومان
نام مالك: آقای پورحسن
کد ملک: 9750
تاریخ: 1397/11/18

فروش آپارتمان تهران : تهران : وحدت اسلامی

آپارتمان،65 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم قاسمی
کد ملک: 9747
تاریخ: 1397/11/17

فروش آپارتمان تهران : تهران : 17 شهریور

آپارتمان،69 متری ، طبقه:4، نوساز، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,700,000 تومان
نام مالك: آقای کاظمی
کد ملک: 9733
تاریخ: 1397/11/14

فروش آپارتمان تهران : تهران : گلبرگ غربی

آپارتمان،38 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 490,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم طباطبائی
کد ملک: 9710
تاریخ: 1397/11/4

فروش آپارتمان تهران : تهران : دلاوران

آپارتمان،122 متری ، طبقه:تمام طبقات، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای نمازی
کد ملک: 9707
تاریخ: 1397/11/3

فروش آپارتمان تهران : تهران : تهرانپارس - قنات کوثر

آپارتمان،97 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 940,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 9683
تاریخ: 1397/10/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : یوسف آباد

آپارتمان،102 متری ، طبقه:3 و 5، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 17,500,000 تومان
نام مالك: آقای محمودی
کد ملک: 9681
تاریخ: 1397/10/27

فروش آپارتمان تهران : تهران : پیروزی

آپارتمان،55 متری ، طبقه:2، اتاق:1

قیمت کل : 380,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زمانی
کد ملک: 9635
تاریخ: 1397/10/13

فروش آپارتمان تهران : تهران : کاشانی

آپارتمان،88 متری ، طبقه:4، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 11,500,000 تومان
نام مالك: آقای توسلی
کد ملک: 9610
تاریخ: 1397/10/6

فروش آپارتمان تهران : تهران : تهرانپارس

آپارتمان،70 متری ، طبقه:5، اتاق:2

قیمت کل : 580,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ماویز
کد ملک: 9609
تاریخ: 1397/10/6

فروش آپارتمان تهران : تهران : مجیدیه جنوبی

آپارتمان،43 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 290,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ارمغانی
کد ملک: 9589
تاریخ: 1397/9/29

فروش آپارتمان تهران : تهران : پاسداران

آپارتمان،265 متری ، طبقه:7، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 28,000,000 تومان
نام مالك: آقای میدانی
کد ملک: 9584
تاریخ: 1397/9/28

فروش آپارتمان تهران : تهران : ازگل

آپارتمان،105 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 18,000,000 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 9583
تاریخ: 1397/9/28

فروش آپارتمان تهران : تهران : سراج

آپارتمان،93 متری ، طبقه:5، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رضایی
کد ملک: 9580
تاریخ: 1397/9/28

فروش آپارتمان تهران : تهران : پالیزی

آپارتمان،123 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 15,500,000 تومان
نام مالك: آقای اسلامی
کد ملک: 9573
تاریخ: 1397/9/27
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ...