جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 9 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه خراسان رضوی : مشهد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 16,000,000 تومان
نام مالك: آقای دلاور
کد ملک: 9748
تاریخ: 1397/11/18

فروش زمین ، باغ و باغچه خراسان رضوی : مشهد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای صادقی
کد ملک: 9445
تاریخ: 1397/9/5

فروش زمین ، باغ و باغچه خراسان رضوی : مشهد

زمین ، باغ و باغچه،700 متری

قیمت کل : 73,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رمضانی
کد ملک: 8784
تاریخ: 1397/5/21

فروش زمین ، باغ و باغچه خراسان رضوی : مشهد

زمین ، باغ و باغچه،500000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای معصومی
کد ملک: 3285
تاریخ: 1395/6/21

فروش زمین ، باغ و باغچه خراسان رضوی : مشهد

زمین ، باغ و باغچه،1075 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,400,000 تومان
نام مالك: آقای قادری
کد ملک: 3124
تاریخ: 1395/6/9

فروش زمین ، باغ و باغچه خراسان رضوی : مشهد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عرف
کد ملک: 1900
تاریخ: 1395/2/28

فروش زمین ، باغ و باغچه خراسان رضوی : مشهد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گرمکی
کد ملک: 1390
تاریخ: 1395/1/26

فروش زمین ، باغ و باغچه خراسان رضوی : مشهد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صراطی
کد ملک: 1183
تاریخ: 1394/12/26

فروش زمین ، باغ و باغچه خراسان رضوی : مشهد

زمین ، باغ و باغچه،600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 1059
تاریخ: 1394/12/17
 1