جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 12 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،60 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای کاظمی
کد ملک: 6981
تاریخ: 1396/9/8

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،135 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم تمدنی
کد ملک: 2958
تاریخ: 1395/5/30

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،75 متری ، طبقه:؟، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 54,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مشیری
کد ملک: 2483
تاریخ: 1395/4/23

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،82 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 230,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سیدی
کد ملک: 2317
تاریخ: 1395/3/31

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،92 متری ، طبقه:2، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 220,800,000 تومان
قیمت متری : 2,400,000 تومان
نام مالك: آقای رحیمی
کد ملک: 2166
تاریخ: 1395/3/17

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،50 متری ، طبقه:1، نوساز، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 1960
تاریخ: 1395/3/1

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،150 متری ، طبقه:2، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم حقیقی
کد ملک: 1674
تاریخ: 1395/2/12

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،95 متری

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پاکزاد
کد ملک: 1342
تاریخ: 1395/1/24

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،90 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,500,000 تومان
نام مالك: خانم دشتبان
کد ملک: 1060
تاریخ: 1394/12/17

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مشتاقی
کد ملک: 612
تاریخ: 1394/10/30

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،164 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قاسمیان
کد ملک: 599
تاریخ: 1394/10/30

فروش آپارتمان خراسان رضوی : مشهد

آپارتمان،115 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضوی
کد ملک: 519
تاریخ: 1394/10/20
 1