جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 5 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : فردیس

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سیاووشی
کد ملک: 4103
تاریخ: 1395/9/7

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : فردیس

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهندس بیات
کد ملک: 2203
تاریخ: 1395/3/19

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : فردیس

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهندس بیات
کد ملک: 2202
تاریخ: 1395/3/19

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : فردیس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 1622
تاریخ: 1395/2/9

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : فردیس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جنت مکان
کد ملک: 1515
تاریخ: 1395/2/1
 1