جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 14 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،57 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 57,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم حومسی
کد ملک: 9247
تاریخ: 1397/7/24

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،85 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رحیمی
کد ملک: 3799
تاریخ: 1395/8/15

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،65 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 75,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم نوبخت
کد ملک: 3172
تاریخ: 1395/6/13

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،60 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2786
تاریخ: 1395/5/17

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،95 متری ، طبقه:1، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای جاویدی
کد ملک: 2659
تاریخ: 1395/5/5

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،65 متری ، طبقه:2 و 4 ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: خانم طلوع
کد ملک: 2463
تاریخ: 1395/4/21

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،100 متری ، طبقه:همه طبقات، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 1,200,000,000 تومان
قیمت متری : 12,000,000 تومان
نام مالك: یعقوب پور
کد ملک: 2070
تاریخ: 1395/3/8

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،62 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عابدینی
کد ملک: 1994
تاریخ: 1395/3/4

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،147 متری ، طبقه:4، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای جلیلیان
کد ملک: 1517
تاریخ: 1395/2/1

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،116 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قدیانی
کد ملک: 1346
تاریخ: 1395/1/24

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،107 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,900,000 تومان
نام مالك: آقای فراز
کد ملک: 1001
تاریخ: 1394/12/13

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،110 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صادقی
کد ملک: 921
تاریخ: 1394/12/10

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،110 متری

قیمت کل : 110,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدالهی
کد ملک: 888
تاریخ: 1394/12/8

فروش آپارتمان البرز : فردیس

آپارتمان،80 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عظیم زاده
کد ملک: 691
تاریخ: 1394/11/25
 1