جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 6 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : مهرشهر

ویلا- خانه ویلایی،93 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرزانه
کد ملک: 9443
تاریخ: 1397/9/3

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : مهرشهر

ویلا- خانه ویلایی،400 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: شریفی
کد ملک: 6099
تاریخ: 1396/5/31

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : مهرشهر

ویلا- خانه ویلایی،320 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کلانتری
کد ملک: 2783
تاریخ: 1395/5/17

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : مهرشهر

ویلا- خانه ویلایی،350 متری ، اتاق:8

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای سمیعی
کد ملک: 1915
تاریخ: 1395/2/28

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : مهرشهر

ویلا- خانه ویلایی،119 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فدایی
کد ملک: 1650
تاریخ: 1395/2/11

فروش ویلا- خانه ویلایی البرز : مهرشهر

ویلا- خانه ویلایی،150 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای موسوی
کد ملک: 442
تاریخ: 1394/10/5
 1