جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 6 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : مهرشهر

زمین ، باغ و باغچه،6000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 850,000 تومان
نام مالك: آقای افشانی
کد ملک: 4220
تاریخ: 1395/9/20

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : مهرشهر

زمین ، باغ و باغچه،3300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ادیبی
کد ملک: 3562
تاریخ: 1395/7/14

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : مهرشهر

زمین ، باغ و باغچه،220 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کمپانی
کد ملک: 2475
تاریخ: 1395/4/22

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : مهرشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: عزتی
کد ملک: 2134
تاریخ: 1395/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : مهرشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 580,000 تومان
نام مالك: خانم افشار
کد ملک: 1815
تاریخ: 1395/2/22

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : مهرشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 1651
تاریخ: 1395/2/11
 1