جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 29 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،125 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای موسوی
کد ملک: 653
تاریخ: 1394/11/4

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،65 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 80,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فارسی خانی
کد ملک: 7882
تاریخ: 1397/1/23

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،83 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 145,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم صلاح اندیش
کد ملک: 6087
تاریخ: 1396/5/31

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،88 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 155,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ربیعی فر
کد ملک: 3956
تاریخ: 1395/8/26

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،160 متری ، طبقه:1 ، 2 و 4 ، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,950,000 تومان
نام مالك: آقای رئوفی
کد ملک: 3955
تاریخ: 1395/8/26

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،120 متری ، طبقه:2، اتاق:3

قیمت کل : 204,000,000 تومان
قیمت متری : 1,700,000 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 3747
تاریخ: 1395/8/10

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،110 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یاریاب
کد ملک: 3480
تاریخ: 1395/7/6

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،100 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: خانم ابارشی
کد ملک: 2872
تاریخ: 1395/5/23

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،70 متری ، طبقه:؟، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دمشقی
کد ملک: 2629
تاریخ: 1395/5/4

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،140 متری ، طبقه:4، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2430
تاریخ: 1395/4/14

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،90 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 135,000,000 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای افسری
کد ملک: 2406
تاریخ: 1395/4/10

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،83 متری ، طبقه:همکف، اتاق:2

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نیکزاده
کد ملک: 2257
تاریخ: 1395/3/25

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،88 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 185,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم حیرتیان
کد ملک: 2173
تاریخ: 1395/3/17

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،105 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شاکرین
کد ملک: 2120
تاریخ: 1395/3/13

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،90 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 90,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم پورمنا
کد ملک: 1841
تاریخ: 1395/2/23

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،53 متری ، طبقه:5، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم شاهی پور
کد ملک: 1802
تاریخ: 1395/2/21

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،150 متری ، طبقه:3، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,600,000 تومان
نام مالك: آقای چگینی
کد ملک: 1716
تاریخ: 1395/2/14

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،127 متری ، طبقه:1،2،3،5، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مومنی
کد ملک: 1675
تاریخ: 1395/2/12

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،76 متری ، طبقه:متفاوت، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهرامی
کد ملک: 1649
تاریخ: 1395/2/11

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،250 متری ، طبقه:3، نوساز، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رزاقی
کد ملک: 1629
تاریخ: 1395/2/9

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،70 متری ، طبقه:؟، اتاق:2 و 3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شهابی
کد ملک: 1585
تاریخ: 1395/2/6

فروش آپارتمان البرز : مهرشهر

آپارتمان،90 متری ، طبقه:5، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم لواسانی
کد ملک: 1552
تاریخ: 1395/2/4
 1 2