جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 15 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسدی نیا
کد ملک: 9838
تاریخ: 1398/1/26

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 9475
تاریخ: 1397/9/11

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،400 متری

قیمت کل : 76,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نخعی
کد ملک: 9321
تاریخ: 1397/8/6

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،10000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای رحیم پور
کد ملک: 8545
تاریخ: 1397/4/23

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،7000 متری

قیمت کل : 50,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طالب نژاد
کد ملک: 8158
تاریخ: 1397/2/25

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 60,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم تقوی
کد ملک: 7842
تاریخ: 1397/1/18

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،192 متری

قیمت کل : 120,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رئوفی
کد ملک: 7470
تاریخ: 1396/10/27

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،5120 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم مقصدی
کد ملک: 6090
تاریخ: 1396/5/31

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عرفانی
کد ملک: 4475
تاریخ: 1395/10/29

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 125,000,000 تومان
قیمت متری : 150,000 تومان
نام مالك: علیرضا افخمی
کد ملک: 3092
تاریخ: 1395/6/7

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 125,000,000 تومان
قیمت متری : 250,000 تومان
نام مالك: علیرضا افخمی
کد ملک: 3091
تاریخ: 1395/6/7

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 150,000 تومان
نام مالك: علیرضا افخمی
کد ملک: 3090
تاریخ: 1395/6/7

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ایمانی
کد ملک: 2165
تاریخ: 1395/3/16

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شجاعی
کد ملک: 1782
تاریخ: 1395/2/20

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : لاهیجان

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 55,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسن ذکیا
کد ملک: 1176
تاریخ: 1394/12/26
 1