جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 11 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،88 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سهرابی
کد ملک: 9101
تاریخ: 1397/7/7

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،640 متری ، طبقه:تمام طبقات، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عظمی
کد ملک: 8653
تاریخ: 1397/5/4

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،160 متری ، طبقه:1 - 2 - 4، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 5,000,000 تومان
نام مالك: آقای زنده دل
کد ملک: 6357
تاریخ: 1396/6/27

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،67 متری ، طبقه:همکف، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قوتی
کد ملک: 3959
تاریخ: 1395/8/26

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،80 متری ، طبقه:1 ، 2 و 3 ، اتاق:2

قیمت کل : 135,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حق شناس
کد ملک: 3952
تاریخ: 1395/8/25

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،80 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 160,000,000 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای حداد
کد ملک: 3415
تاریخ: 1395/7/1

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،60 متری ، طبقه:1، اتاق:1

قیمت کل : 140,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خواجه وندی
کد ملک: 2959
تاریخ: 1395/5/30

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،86 متری ، طبقه:5، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای داوودی
کد ملک: 2121
تاریخ: 1395/3/13

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،120 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,200,000 تومان
نام مالك: آقای خندانی
کد ملک: 1816
تاریخ: 1395/2/22

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،82 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم علیپور
کد ملک: 1726
تاریخ: 1395/2/14

فروش آپارتمان گیلان : لاهیجان

آپارتمان،36 متری

قیمت کل : 80,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرمان بر
کد ملک: 1175
تاریخ: 1394/12/26
 1